Att planera och utföra aktiviteter är en viktigt del för de allra flesta föreningarna. Därför har vi tagit fram en mall som visar hur ni kan börja planera er förenings aktiviteter.