Hem / Om Vi Unga / Distrikt

Distrikt

Vi Unga finns i hela Sverige

Vi Unga är en organisation med cirka 3000 medlemmar i ungefär 200 föreningar, som är utspridda över hela landet. Organisationen är uppdelad i 19 olika distrikt, i dagsläget är tre av dessa aktiva. Du hittar kontaktuppgifter och information om dem nedan. Tillhör din förening ett distrikt som i dagsläget inte är aktivt kan du alltid kontakta info@viunga.se för att få tips, råd, hjälp och stöd.

För er som redan har en Vi Unga-förening

Distriktet är dit ni vänder er om ni har frågor om hur ni ska driva er förening.

Varför finns våra distrikt?

Distrikten finns till för att hjälpa lokala föreningar och skapa nätverk där människor från olika föreningar kan mötas. Distriktens styrelser består oftast av personer från föreningarna som ligger i distriktet.

Distrikten hjälper till exempel föreningar att hitta lokaler och styra upp sin verksamhet. De kan också hjälpa till med bidrag och utbildningar. Våra distrikt är också en tydlig röst för de unga i länet och påverkar både länsfrågor, Vi Ungas förbund samt vår samarbetsorganisation Studieförbundet Vuxenskolan.

För dig som inte är med i Vi Unga sedan tidigare

Hör av dig till ditt distrikt för att få reda på hur Vi Unga-verksamheten ser ut just där du bor.

Är ditt distrikt inte aktivt just nu?

Eftersom våra föreningar är de som efterfrågar distrikten, finns det ibland inget aktivt distrikt i ett visst område men då finns stöd från förbundet att söka.

Skåne

Läs mer

Ordförande
Karol Jumaa

Personal
Mohammed Bemedhaf
072 155 65 21
mohammed.bemedhaf@viunga.se

E-post
skane@viunga.se

Skaraborg

Läs mer

Ordförande
Therese Karlsson
073 836 15 79

Personal
Marie Stern Olsson
marie.stern.olsson@viunga.se

Adress
Skaragatan 26,
531 32 Lidköping

Telefon
070 264 80 62

Västra

Läs mer

Personal Uddevalla
Linda Mildh
076-669 67 15
linda.mildh@viunga.se

Faraah Mohamud
073-504 13 58
faraah.mohamud@viunga.se

Adress
Skansgatan 3
451 50 Uddevalla

Telefon
010-3300900

E-post
vastra@viunga.se