Hem / Om Vi Unga / Distrikt

Distrikt

Vi Unga finns i hela Sverige

Vi Unga är en organisation med fler än 7000 medlemmar i ungefär 200 föreningar, som är utspridda över hela landet. Organisationen är uppdelad i 19 olika distrikt som du hittar nedan.

För er som redan har en Vi Unga-förening

Distriktet är dit ni vänder er om ni har frågor om hur ni ska driva er förening.

Varför finns våra distrikt?

Distrikten finns till för att hjälpa lokala föreningar och skapa nätverk där människor från olika föreningar kan mötas. Distriktens styrelser består oftast av personer från föreningarna som ligger i distriktet.

Distrikten hjälper till exempel föreningar att hitta lokaler och styra upp sin verksamhet. De kan också hjälpa till med bidrag och utbildningar. Våra distrikt är också en tydlig röst för de unga i länet och påverkar både länsfrågor, Vi Ungas förbund samt vår samarbetsorganisation Studieförbundet Vuxenskolan.

För dig som inte är med i Vi Unga sedan tidigare

Hör av dig till ditt distrikt för att få reda på hur Vi Unga-verksamheten ser ut just där du bor.

Är ditt distrikt inte aktivt just nu?

Eftersom våra föreningar är de som efterfrågar distrikten, finns det ibland inget aktivt distrikt i ett visst område men då finns stöd från förbundet att söka.

Dalarna

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Gävleborg

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Gotland

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Halland

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se eller verksamhetsutvecklare Sima Benni,  sima.benni@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se
sima.benni@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Jämtland

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Kalmar

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

Mail
info@viunga.se

Telefon 
073 083 43 58

Kronköpinge

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Norrbotten

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Örebro-Västmanland

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Östergötland

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Skåne

Läs mer

Ordförande: Mohammed Bemedhaf

Kontakt: skane@viunga.se

Skaraborg

Läs mer

Ordförande
Olivia Kristiansson  – olivia.kristiansson@viunga.se

Personal
Therese Karlsson – therese.karlsson@viunga.se
Marie Stern Olsson – marie.stern.olsson@viunga.se

Adress
Skaragatan 26,
531 32 Lidköping

Telefon
070 264 80 62

E-post
vastra@viunga.se

Södermanland

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Stockholm

Läs mer

Talesperson
Isabelle Randberg

Adress
Box 4322
102 67 Stockholm

E-post 
stockholm@viunga.se

Uppsala

Läs mer

Ordförande
Linus Odenring

Adress
c/o SV Uppsala
Kungsängsgatan 12
751 44 Uppsala

Telefon
Linus: 076-015 38 20

E-post
uppsala@viunga.se  linus.odenring@viunga.se

Värmland

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

Mail 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Västerbotten

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Västernorrland

Läs mer

Detta distrikt har för tillfället ingen aktiv distriktsstyrelse. Hör av dig till info@viunga.se med ditt ärende så ser vi till att du får svar på dina frågor.

E-post 
info@viunga.se

Telefon
073 083 43 58

Västra

Läs mer

Ordförande
Saskia Thompson
saskia.thompson@viunga.se

Personal Uddevalla
Linda Mildh,
076-669 67 15
linda.mildh@viunga.se

Faraah Mohamud
073-504 13 58
faraah.mohamud@viunga.se

Personal Göteborg
Pauline Wesslén
031-70 77 448
pauline.wesslen@sv.se

Adress
Junogatan 7 F
451 42 Uddevalla

Telefon
010-3300900

E-post
vastra@viunga.se