Hem / Om Vi Unga / Kontakt / Vi på Vi Unga

Personal & förtroendevalda

Personal
Förbundsstyrelsen
Valberedningen
Revisorer

Vår personal

Förbundet Vi Unga har personal inom framförallt kansli och projekt för att kunna stödja förbundsstyrelsen, föreningarna och distrikten i sitt arbete. Detta säkerställer att de kan genomföra många viktiga moment och att vår organisation upprätthålls internt.

Jasmin, personal på Vi Unga

Jasmin Jaziri Nouri

Generalsekreterare

Om Jasmin
Jasmin är Generalsekreterare och leder arbetet på förbundskansliet. Hon ansvarar för organisationens ekonomi, personalfrågor, utveckling och administrativa frågor.
Porträtt av Daniel som är personal på Vi Unga

Daniel Olsson

Förbundsadministratör

Om Daniel

Caroline Hjelm

Projektledare - Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Om Caroline

Alexander Kingstam

Projektmedarbetare - Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Om Alexander

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder, tillsammans med föreningar och distrikt, Vi Unga framåt. Styrelsen väljs vartannat år av Vi Ungas högst beslutande organ: förbundsstämman.

Styrelsen ansvarar för att utforma förbundets riktning, strategier och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten.

Förbunds-styrelsen

Förbundsstyrelsen leder, tillsammans med föreningar och distrikt, Vi Unga framåt. Styrelsen väljs vartannat år av Vi Ungas högst beslutande organ: förbundsstämman.

Styrelsen ansvarar för att utforma förbundets riktning, strategier och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten.

Porträtt av Bartosz som är personal på Vi Unga

Bartosz Stroinski

Förbundsordförande

Om Bartosz
Förbundets yttersta ledare ansvarig för förbundets samverkan samt politik och påverkan.
Porträtt av Intisar som är personal på Vi Unga

Intisar Mahmood

1:e vice förbundsordförande

Om Intisar
Ansvarig för förbundets strategiska utveckling.
Porträtt av Joel som är personal på Vi Unga

Joel Kamvik

2:e vice förbundsordförande

Om Joel
Ansvarig för förbundets föreningsstöd.
Porträtt av Elsa som är personal på Vi Unga

Elsa Valeberg

Förbundsstyrelseledamot

Om Elsa
Ansvarig för förbundets likabehandlingsarbete samt politik och påverkan.
Porträtt av Wisanu som är personal på Vi Unga

Wisanu Sae-Wang

Förbundsstyrelseledamot

Om Wisanu
Ansvarig för förbundets nationella arrangemang.
Porträtt av Zakarie som är personal på Vi Unga

Zakarie Mahamud

Förbundsstyrelseledamot

Om Zakarie
Ansvarig för förbundets strategiska kommunikation och kampanjer.
Porträtt av Alva som är personal på Vi Unga

Alva Backman

Förbundsstyrelseledamot

Om Alva
Ansvarig för förbundets organisationsutveckling.
Porträtt av Saskia som är personal på Vi Unga

Saskia Thompson

Förbundsstyrelseledamot

Om Saskia
Ansvarig för förbundets distriktsstöd.
Porträtt av Kjell som är personal på Vi Unga

Kjell Hansson

Förbundsstyrelseledamot (SV)

Om Kjell
Kjell representerar Studieförbundet Vuxenskolan i vår styrelse.

Valberedningen

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter vid varje förbundsstämma. Förslag tas fram på vilka som ska leda organisationen under den kommande mandatperioden. Det bestäms bland annat vilka som ska vara förbundsordförande och revisorer.

Vill du ta kontakt med valberedningen? Skicka ett mail till valberedningen@viunga.se eller kontakta relevant person nedan.

Nils Lindsten

Valberedningsledamot

Om Nils

Revisorer

Revisionen av Förbundet Vi Unga är uppdelad i två delar: räkenskapsrevision och verksamhetsrevision. För den förstnämnda är huvudsakligen den godkände/auktoriserade revisorn ansvarig och för den sistnämnda verksamhetsrevisorerna/ lekmannarevisorerna.

Revisionsuppdraget utförs löpande från det att revisorerna valts av förbundsstämman till dess att revisionsberättelse för verksamhetsåret lämnats till nästkommande förbundsstämma.

Anna Nordström

Verksamhetsrevisor

Om Anna

Fredrik Sjöberg

Verksamhetsrevisor

Om Fredrik

Grant Thornton

Auktoriserande revisor

Om Grant Thornton