Hem / Om Vi Unga / Kontakt / Vi på Vi Unga

Personal & förtroendevalda

Personal
Förbundsstyrelsen
Valberedningen
Revisorer

Vår personal

Förbundet Vi Unga har personal inom framförallt kansli och projekt för att kunna stödja förbundsstyrelsen, föreningarna och distrikten i sitt arbete. Detta säkerställer att de kan genomföra många viktiga moment och att vår organisation upprätthålls internt.

Anton Öhrlund

Generalsekreterare

Om Anton
Anton leder förbundskansliet och har övergripande ansvar för förbundets övergripande administration, utveckling, kommunikation och personalfrågor.

Lillemor Jennersjö

Utvecklingsledare

Om Lillemor
Lillemor jobbar med att stödja Vi Ungas föreningar och distrikt runt om i landet, både gällande verksamhet och administration. Hon samordnar även arbete med arrangemang och besök.

Caroline Hjelm

Projektledare - Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Om Caroline
Caroline leder arbetet med vårt projekt Sprida kunskap.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder, tillsammans med föreningar och distrikt, Vi Unga framåt. Styrelsen väljs vartannat år av Vi Ungas högst beslutande organ: förbundsstämman.

Styrelsen ansvarar för att utforma förbundets riktning, strategier och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten.

Förbunds-styrelsen

Förbundsstyrelsen leder, tillsammans med föreningar och distrikt, Vi Unga framåt. Styrelsen väljs vartannat år av Vi Ungas högst beslutande organ: förbundsstämman.

Styrelsen ansvarar för att utforma förbundets riktning, strategier och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten.

Bartosz Stroinski

Förbundsordförande

Om Bartosz
Förbundsordförande leder organisationens strategiska arbete med fokus på påverkan, ledarskap och förankring

Elsa Valeberg

Vice förbundsordförande

Om Elsa
Vice förbundsordförande fokuserar på strategisk påverkan och organisationsfrågor.

Abdikarim Hussein

Förbundsstyrelseledamot

Om Abdikarim
Distriktskonsul som ansvarar för förbundets dialog och utvecklingsarbete riktat mot distrikten.

Joar Nordmark

Förbundsstyrelseledamot

Om Joar
Kommunikationsmästare leder strategiska arbetet med förbundets marknadsföring.

Alva Backman

Förbundsstyrelseledamot

Om Alva
Arrangemangsdirektör med fokus på kompetensutveckling och utbildningar inom Vi Unga.

Tyra Edengren

Förbundsstyrelseledamot

Om Tyra
Arrangemangsdirektör leder arbetet med förbundets nationella träffar.

Kjell Hansson

Förbundsstyrelseledamot (SV)

Om Kjell
Senior advisor i organisationsfrågor och representant för Studieförbundet Vuxenskolan i förbundsstyrelsen.

Valberedningen

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter vid varje förbundsstämma. Förslag tas fram på vilka som ska leda organisationen under den kommande mandatperioden. Det bestäms bland annat vilka som ska vara förbundsordförande och revisorer.

Vill du ta kontakt med valberedningen? Skicka ett mail till valberedningen@viunga.se eller kontakta relevant person nedan.

Lukas Hedqvist

Valberedningsledamot

Om Lukas

Saskia Thompson

Valberedningsledamot

Om Saskia

Revisorer

Revisionen av Förbundet Vi Unga är uppdelad i två delar: räkenskapsrevision och verksamhetsrevision. För den förstnämnda är huvudsakligen den godkände/auktoriserade revisorn ansvarig och för den sistnämnda verksamhetsrevisorerna/ lekmannarevisorerna.

Revisionsuppdraget utförs löpande från det att revisorerna valts av förbundsstämman till dess att revisionsberättelse för verksamhetsåret lämnats till nästkommande förbundsstämma.

Anna Nordström

Verksamhetsrevisor

Om Anna

Lovisa Lundqvist

Verksamhetsrevisor

Om Lovisa

Johan Andersson, Grant Thornton

Auktoriserande revisor

Om Grant Thornton

Nils Lindsten

Ersättare verksamhetsrevisor

Om Nils

Emmyly Bönfors

Ersättare verksamhetsrevisor

Om Emmyly