Hem / Om Vi Unga / Kontakt / Vi på Vi Unga

Personal & förtroendevalda

Personal
Förbundsstyrelsen
Valberedningen
Revisorer

Vår personal

Förbundet Vi Unga har personal inom framförallt kansli och projekt för att kunna stödja förbundsstyrelsen, föreningarna och distrikten i sitt arbete. Detta säkerställer att de kan genomföra många viktiga moment och att vår organisation upprätthålls internt.

Anton Öhrlund

Generalsekreterare

Om Anton
Anton leder förbundskansliet och har övergripande ansvar för förbundets övergripande administration, utveckling, kommunikation och personalfrågor.

Mulin Persson

Utvecklingsledare

Om Mulin
Mulin jobbar med att stödja Vi Ungas föreningar och distrikt runt om i landet, både gällande verksamhet och administration. Hon samordnar även arbete med arrangemang och besök.

Caroline Hjelm

Administratör

Om Caroline
Caroline har hand om skriftliga uppdrag, ser till att föreningarnas uppgifter i eBas är uppdaterade, sköter rapportering samt tar hand om övriga kommunikativa insatser. Caroline jobbar 50 % för förbundet, och är på plats första delen av veckan.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder, tillsammans med föreningar och distrikt, Vi Unga framåt. Styrelsen väljs varje år av Vi Ungas högst beslutande organ: förbundsstämman.

Styrelsen ansvarar för att utforma förbundets riktning, strategier och åsikt på nationell nivå, som främjar arbetet i vår viktigaste verksamhet, föreningarna.

Förbunds-styrelsen

Förbundsstyrelsen leder, tillsammans med föreningar och distrikt, Vi Unga framåt. Styrelsen väljs vartannat år av Vi Ungas högst beslutande organ: förbundsstämman.

Styrelsen ansvarar för att utforma förbundets riktning, strategier och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten.

Evelina Strömberg

Förbundsordförande

Om Evelina
Kalmar, bakgrund i Flerohopp Vi Unga

William Rantala

vice förbundsordförande

Om William
Molkom, bakgrund i Vi Unga Molkom

Rose Ibrahim

vice förbundsordförande

Om Rose
Norrköping, bakgrund i Vi Unga Norrköping

Fahd Albashir

Ledamot

Om Fahd
Göteborg, bakgrund i Hej Unga Bjuv

Simon Gartman

Ledamot

Om Simon
Skara, bakgrund i Skara E-Sport

Christian Laestander

Ledamot

Om Christian
Lysekil, bakgrund i Vi Unga för Havet

Valberedningen

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter vid varje förbundsstämma. Förslag tas fram på vilka som ska leda organisationen under den kommande mandatperioden. Det bestäms bland annat vilka som ska vara förbundsordförande och revisorer.

Vill du ta kontakt med valberedningen? Skicka ett mail till valberedningen@viunga.se eller kontakta relevant person nedan.

Elsa Valeberg

Valberedningsledamot

Om Elsa

Lukas Hedqvist

Valberedningsledamot

Om Lukas

Karol Jumaa

Valberedningsledamot

Om Karol

Michaela Sandberg

Valberedningsledamot

Om Michaela

Revisorer

Revisionen av Förbundet Vi Unga är uppdelad i två delar: räkenskapsrevision och verksamhetsrevision. För den förstnämnda är huvudsakligen den godkände/auktoriserade revisorn ansvarig och för den sistnämnda verksamhetsrevisorerna/ lekmannarevisorerna.

Revisionsuppdraget utförs löpande från det att revisorerna valts av förbundsstämman till dess att revisionsberättelse för verksamhetsåret lämnats till nästkommande förbundsstämma.

Anna Nordström

Verksamhetsrevisor

Om Anna

Lovisa Lundqvist

Verksamhetsrevisor

Om Lovisa

Johan Andersson, Grant Thornton

Auktoriserad revisor

Om Grant Thornton

Linnea Andersson

Ersättare verksamhetsrevisor

Om Linnea