Hem / Om Vi Unga / Kontakt / Vi på Vi Unga

Personal & förtroendevalda

Personal
Förbundsstyrelsen
Valberedningen
Revisorer

Vår personal

Förbundet Vi Unga har personal inom framförallt kansli och projekt för att kunna stödja förbundsstyrelsen, föreningarna och distrikten i sitt arbete. Detta säkerställer att de kan genomföra många viktiga moment och att vår organisation upprätthålls internt.

Karin Fälldin

Interimschef

Om Karin Fälldin
Karin leder förbundskansliet och har övergripande ansvar för administration, utveckling, kommunikation och personalfrågor.
Porträtt av Daniel som är personal på Vi Unga

Daniel Olsson

Förbundsadministratör

Om Daniel

Caroline Hjelm

Projektledare - Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Om Caroline

Alexander Kingstam

Projektmedarbetare - Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Om Alexander

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder, tillsammans med föreningar och distrikt, Vi Unga framåt. Styrelsen väljs vartannat år av Vi Ungas högst beslutande organ: förbundsstämman.

Styrelsen ansvarar för att utforma förbundets riktning, strategier och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten.

Förbunds-styrelsen

Förbundsstyrelsen leder, tillsammans med föreningar och distrikt, Vi Unga framåt. Styrelsen väljs vartannat år av Vi Ungas högst beslutande organ: förbundsstämman.

Styrelsen ansvarar för att utforma förbundets riktning, strategier och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten.

Bartosz Stroinski

Förbundsordförande

Om Bartosz
Förbundets yttersta ledare ansvarig för förbundets samverkan samt politik och påverkan.

Elsa Valeberg

Vice förbundsordförande

Om Elsa

Abdikarim Hussein

Förbundsstyrelseledamot

Om Abdikarim

Joar Nordmark

Förbundsstyrelseledamot

Om Joar

Alva Backman

Förbundsstyrelseledamot

Om Alva
Ansvarig för förbundets organisationsutveckling.

Tyra Edengren

Förbundsstyrelseledamot

Om Tyra
Porträtt av Kjell som är personal på Vi Unga

Kjell Hansson

Förbundsstyrelseledamot (SV)

Om Kjell
Kjell representerar Studieförbundet Vuxenskolan i vår styrelse.

Valberedningen

Valberedningen är utsedd att förbereda val till olika förtroendeposter vid varje förbundsstämma. Förslag tas fram på vilka som ska leda organisationen under den kommande mandatperioden. Det bestäms bland annat vilka som ska vara förbundsordförande och revisorer.

Vill du ta kontakt med valberedningen? Skicka ett mail till valberedningen@viunga.se eller kontakta relevant person nedan.

Lukas Hedqvist

Valberedningsledamot

Om Lukas

Saskia Thompson

Valberedningsledamot

Om Saskia

Revisorer

Revisionen av Förbundet Vi Unga är uppdelad i två delar: räkenskapsrevision och verksamhetsrevision. För den förstnämnda är huvudsakligen den godkände/auktoriserade revisorn ansvarig och för den sistnämnda verksamhetsrevisorerna/ lekmannarevisorerna.

Revisionsuppdraget utförs löpande från det att revisorerna valts av förbundsstämman till dess att revisionsberättelse för verksamhetsåret lämnats till nästkommande förbundsstämma.

Anna Nordström

Verksamhetsrevisor

Om Anna

Lovisa Lundqvist

Verksamhetsrevisor

Om Lovisa

Johan Andersson, Grant Thornton

Auktoriserande revisor

Om Grant Thornton

Nils Lindsten

Ersättare verksamhetsrevisor

Om Nils

Emmyly Bönfors

Ersättare verksamhetsrevisor

Om Emmyly