Hem / För medlemmar / Utbildningar

Våra utbildningar

Vi Ungas utbildningar

Vi Unga håller med jämna mellanrum utbildningar för våra medlemmar.  Vi erbjuder till exempel utbildningar i ledarskap, arrangörskap och styrelsekunskap.

Varför utbildar vi våra medlemmar?

Vi Ungas utbildningssyn bygger på att vi vill få unga personer att ta sitt första steg i att ta ansvar för sitt eget lärande och på så vis påbörja sitt livslånga lärande. För den som tänker “jag vill bli bättre på att arrangera saker” eller “jag vill bli en bra ledare”, ska få möjligheten att bygga vidare på dessa tankar. 

Kunskaperna som våra medlemmar får från våra utbildningar är något som de kan ta med sig hela sitt liv. Medlemmar kan få kunskaper kring hur man organiserar sig, sitter i en styrelse, fattar demokratiska beslut och planerar saker. Detta rustar unga människor inför framtiden. Utbildningarna är också ett sätt att träffa andra människor och lära sig nya saker på ett gemensamt sätt. Under hela sitt Vi Unga-engagemang ska man ha möjlighet att få lära sig något helt nytt.

Våra utbildningars upplägg

Vi Ungas utbildningsupplägg följer en trestegsmodell, där de mest avancerade utbildningarna är steg tre. Alla utbildningar har idag inte tre steg, men kan komma att få fler steg i framtiden.

Steg 1

Det första steget riktat sig till medlemmar i våra lokalföreningar. Här får man ett första steg in i sin bildningsresa och lär sig grunderna i ämnet.

Steg 2

Dessa utbildningar hålls ofta över en helg och arrangeras normalt sett en gång per år. Här får man vidareutveckla sig och lära sig hur man kan använda sina kunskaper på ett djupare plan.

Steg 3

Detta är det sista steget för de som vill lära sig mer. Denna utbildningsnivå arrangeras ungefär vartannat eller vart tredje år.

Våra utbildningar

  • Arrangörskap (steg 1, 2 och 3)
  • Ledarskap (steg 1, 2 och 3)
  • Styrelsekunskap (steg 1 och 2)
  • Valberedning (steg 1)
  • Antirasism (steg 1)
  • Utbildning för utbildare (steg 1)

Kommande utbildningar