Hem / Om Vi Unga / Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan

Om Studieförbundet Vuxenskolan

Förbundet Vi Unga är Studieförbundet Vuxenskolans (SV) fristående ungdomsorganisation. Därför är Vi Ungas och SV:s verksamheter också tätt sammankopplade. Vårt samarbete har en lång historia som går ända tillbaka till SV:s grundande år 1967.

Genom att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan som en Vi Unga-förening, får ni tillgång till lokaler och stöd för att tillsammans utveckla er inom ett särskilt område eller utforska ett nytt intresse.

Vad gör Studieförbundet Vuxenskolan?

I Vi Unga engagerar vi unga människor i hela landet i våra föreningar. När du är med i en Vi Unga-förening är du alltid också medlem i organisationen som helhet. SV arbetar på ett liknande sätt, men istället för att engagera människor i föreningar gör man det i så kallade studiecirklar.

En studiecirkel går ut på att en mindre grupp människor träffas tillsammans för att lära sig något tillsammans. Det finns flera olika typer av studiecirklar. Ett vanligt exempel är kamratcirklar. En kamratcirkel kan startas av en grupp personer som känner varandra sedan tidigare och som själva väljer cirkelns inriktning, fokus och studiematerial.

Hur samarbetar Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan?

Tack vare ovanstående skillnad mellan verksamhet som bedrivs av en förening inom Vi Unga och i en studiecirkel inom SV konkurrerar aldrig våra organisationers verksamhet. Istället är det till gagn både för oss, för SV och för föreningarna/cirklarna att det finns ett väletablerat samarbete mellan Vi Unga och SV.

Många Vi Unga-föreningar har börjat på egen hand men driver idag delar av sin verksamhet i studiecirkelformat. Det är heller inte ovanligt att Vi Unga-föreningar har skapats som ett medel för etablerade SV-cirklar som vill utveckla sin verksamhet ytterligare. Dessa utbyten är möjliga tack vare det nära samarbetet mellan Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan.

Förutom organisationernas gemensamma intressen när det gäller ung verksamhet i civilsamhället delar Vi Unga och SV på fysiska kontor runt om i landet. På det sättet arbetar vi dagligen tillsammans med SV-personal, både på förbundsnivå och distriktsnivå.