Snabba Slanten

Vad är Snabba Slanten?

Snabba Slanten är Vi Ungas enkla och snabba bidrag som alla föreningar kan söka. Det är till för att främja engagemang och för att pengar inte ska behöva vara ett hinder för en bra idé. För att kunna genomföra en grym idé, liten som stor, krävs framför allt engagemang och vilja men ibland också pengar. Vår idé är att man snabbt och enkelt ska kunna söka pengar som ska användas till aktiviteter som är till för unga av unga. Inriktningen på bidraget är bred och beslutskedjan är väldigt kort, ofta får man besked inom en vecka. 

Det finns fyra prioriterade områden:

 • Medlemsökning (satsningar som gör att er förening når fler ungdomar)
 • Ny verksamhet (områden som ni inte har bedrivit verksamhet kring tidigare)
 • Marknadsföring (verksamhet där er förening syns och hörs mycket)
 • Folkbildning (verksamhet där ni lär er saker tillsammans och utvecklas tillsammans)

Vad får man söka för?
Snabba Slanten kan sökas för både mindre och större projekt. Det är bara era drömmar och idéer som sätter gränser för vad ni kan göra.

Exempel på beviljade aktiviteter:
Filmkvällar, överlevnadskurser, vintage festivaler, musikstudios, dansföreställningar, konserter, klassfester, zombie läger, fotbollsturneringar och fotoutställningar.

Vem kan söka det?
Alla Vi Unga-föreningar som är bidragsberättigade kan söka bidraget..

För att vara en bidragsberättigad förening behöver man uppfylla tre krav.

 • Föreningen måste ha skickat in årsmötesprotokoll
 • Minst fem registrerade medlemmar
 • 60% av medlemmarna måste vara under 25 år

Hur mycket?
Varje förening kan söka upp till 10 000 kr per år. Kom ihåg att det är lättare att få pengarna om man söker mindre belopp, så sök bara så mycket ni behöver.

Villkor:

 • Snabba Slanten kan endast sökas av bidragsberättigade föreningar.
 • Senast en månad efter projektets slutdatum ska en redovisning skickas in om vad pengarna använts till, så spara alla kvitton.
 • All verksamhet ska följa Förbundet Vi Ungas värderingar och stadgar och vi vill understryka att all verksamhet ska vara alkohol- och drogfri
 • Återbetalningsskyldighet – Om pengarna inte använts till det som står i ansökan, eller om ni ej redovisar projektet kommer ni att bli behöva betala tillbaka hela beloppet.
 • Om ni inte använder alla pengar ni fått kommer överskottet att krävas tillbaka om det är större än 1 000kr.

 

Sök Bidrag!

Använd detta formulär för att söka våra bidrag.
1 Välj Bidrag
2 Kontaktperson
3 Föreningen
4 Projektet
↑ Till toppen