2022-06-08

Vi Unga tillsätter ny generalsekreterare

Bartosz Stroinski, Förbundsordförande (+46) 76 782 10 67 bartosz@viunga.se
Anton Öhrlund, Tillträdande generalsekreterare (+46) 73 071 64 35 anton.ohrlund@viunga.se

Förbundet Vi Unga nysatsar för ungas organisering i hela landet genom rekryteringen av Anton Öhrlund som ny generalsekreterare. Öhrlund har en bred erfarenhet av civilsamhället och landsbygdsfrågor.

Den första augusti börjar Anton Öhrlund tjänsten som generalsekreterare för Förbundet Vi Unga. Öhrlund är förtroendevald i LRF Ungdomen och kommer närmast från arbete med att stärka ungas organisering i norra Sveriges landsbygder. Han har dessutom erfarenhet av att leda studentorganisationer och är aktiv inom Studieförbundet Vuxenskolan.

“Vi Unga står inför många utvecklingsprocesser där det lokala engagemanget står i fokus, därför är denna rekrytering helt rätt för det vårt förbund idag behöver. Tack vare tidigare erfarenheter av att arbeta med lokala grupper och i nationella styrelser är jag säker på att Anton kommer spela en avgörande roll i att bidra till ett roligare engagemang i Vi Unga samtidigt som han stärker oss organisatoriskt” kommenterar Bartosz Stroinski, Förbundsordförande Vi Unga.

Efter pandemin står organisationen inför en omstart och ett arbete att förnya engagemanget i organisationen, med fokus på den lokala och självständiga organiseringen. Sedan förbundsstämman 2021 drivs dessutom ett vägvalsarbete i hela organisationen. Vi Unga ska ta kraft i sin historia och möta behoven för nya sätt att organisera sig på.

“Ungas engagemang utvecklas konstant, vi vet att engagemanget är lika högt som tidigare generationer men förväntningarna från unga på hur och varför en vill engagera sig skiftar. Vi Unga har unik sits och möjlighet att svara på det behovet i hela landet” menar Anton Öhrlund.

Anton Öhrlund tillträder som Förbundet Vi Ungas generalsekreterare den första augusti, Karin Fälldin fortsätter till dess som interimschef.

Förbundet Vi Unga

Vi Unga startades 1955 för att bli en starkare röst för barn och unga på landsbygden, som idag samlar tusentals unga i olika föreningar i hela Sverige. Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med visionen att alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer.

 


Bartosz Stroinski, Förbundsordförande (+46) 76 782 10 67 bartosz@viunga.se
Anton Öhrlund, Tillträdande generalsekreterare (+46) 73 071 64 35 anton.ohrlund@viunga.se