2022-06-23

Vi Unga till Almedalen: “Är civilsamhället fritt nog?”

Bartosz Stroinski, Förbundsordförande (+46) 76 782 10 67 bartosz@viunga.se
Elsa Valeberg, vice förbundsordförande elsa.valeberg@viunga.se
Förbundet Vi Unga deltar på årets Almedalsvecka för att lyfta avgörande civilsamhällesfrågor och ungas perspektiv på en levande landsbygd och folkbildning. Förbundet samlar flera tusen barn och unga runt om i hela landet för att tillgängliggöra föreningsliv, folkbildning och unga.
Statliga institutioner ställer allt högre krav på civilsamhället, det är nästan omöjligt att idag starta ett bankkonto för en förening och ungdomsperspektivet saknas i dagens diskussion om en levande landsbygd. Det är många stora utmaningar som hotar många grundläggande förutsättningar för unga att organisera sig idag och behöver snabbt prioriteras om vi vill fortsätta leva i en liberal demokrati, menar Vi Ungas presidium Bartosz Stroinski och Elsa Valeberg.
Förbundsordförande Bartosz Stroinski och vice förbundsordförande Elsa Valeberg finns representerade på plats under hela Almedalsveckan. De finns tillgängliga för deltagande på alla former av forum, allt från öppna paneldiskussioner till slutna samtal. De nås genom mejl på bartosz@viunga.se respektive elsa@viunga.seFörbundet Vi UngaVi Unga startades 1955 för att bli en starkare röst för barn och unga på landsbygden, som idag samlar tusentals unga i olika föreningar i hela Sverige. Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med visionen att alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer.
Bartosz Stroinski, Förbundsordförande (+46) 76 782 10 67 bartosz@viunga.se
Elsa Valeberg, vice förbundsordförande elsa.valeberg@viunga.se