2022-03-04

Vi Unga ställer upp för Ukraina

Förbundet Vi Unga jobbar varje dag för att stärka den liberala demokratin och för att låta barn och unga utvecklas genom kunskap och möjligheter. Rysslands invasion av Ukraina har redan inskränkt på dessa rättigheter för miljontals människor. Ett agerande som vi fördömer starkt samtidigt som vi stärker våra insatser i denna krissituation.

Senaste dagarnas militära angrepp har orsakat ett enormt lidande och tvingat hundratusentals människor på flykt vilket aldrig någonsin kan rättfärdigas. I detta läget är det viktigt att vi fortsatt står upp för våra demokratiska värderingar som vi nu ser är hotade. Civilsamhället, folkbildning och ungas rättigheter är alla viktiga grundpelare i vår demokrati. Det är civilsamhället som bygger den avgörande tilliten som vårt demokratiska samhälle vilar på. I kris samlas människor i organisationer för att finnas till för varandra och de mest behövande.

Nu måste vi tillsammans fortsätta stå upp för demokratin, folkbildningen och våra rättigheter. Ungdomsorganisationer är avgörande i denna kris, därför ställer Förbundet Vi Unga nu upp!

 


Bartosz Stroinski, Förbundsordförande (+46) 76 782 10 67 bartosz@viunga.se