2023-06-26

Vi Unga avstyrker ökad statlig styrning av folkbildningen

Förbundet Vi Unga lämnar in remissvar angående promemorian om Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund. Vi avstyrker förslaget som begränsar civilsamhällets självständighet i förhållande till staten. Vårt ställningstagande finns sammanfattat nedan:

Förbundet Vi Unga avstyrker förslaget i remissen på grund av att folkbildningens självständighet
från politiken bör värnas och civilsamhällets självständighet i relation till staten måste
garanteras. Regeringen bör vidare invänta den pågående utredningen av folkbildningens styrning
och uppföljning.

Vårt remissvar finns att läsa under denna länk.

Om Förbundet Vi Unga
Vi Unga startades 1955 för att bli en starkare röst för barn och unga på landsbygden. Idag samlar förbundet tusentals unga i olika föreningar i hela Sverige.

Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med visionen att alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer.

För mer information kontakta:
Bartosz Stroinski, förbundsordförande
076 782 10 67
bartosz.stroinski@viunga.se