2022-12-15

Vi stödjer Musikhjälpen

Över 42 miljoner barn flyr just nu undan krig och konflikter. Förbundet Vi Unga tror på utvecklingskraften i varje barn och att varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Vi väljer därför att stödja årets insamling till Musikhjälpen för en tryggare barndom på flykt från krig.

Bidra till vår insamling!

Förbundsordförande Bartosz Stroinski kommenterar vårt bidrag i insamlingsarbetet för Musikhjälpen 2022:

42 miljoner barn har fått lämna sina hem, sin trygghet och möjligheter till utveckling för att komma undan situationer som skapats av vuxna. 42 miljoner är 42 miljoner för mycket. Det är därför vår skyldighet att göra det vi kan för barn och unga på flykt som lever i en ständig otrygghet och ovisshet om deras framtid. Många har dessutom fått bevittna saker som ingen någonsin ska behöva bevittna.

Vi måste därför hjälpa med det vi kan. Alltifrån det mest basala som mat och vatten till att skapa förutsättningar för en bättre framtid med skola och psykosocialt stöd. Jag är därför stolt över att Vi Unga bidrar med det vi kan i arbetet att samla medel till Musikhjälpen till detta ändamål.

Vad vi gör?

Förutom en nationell digital bössa håller lokalföreningar egna aktiviteter och insamlingar runt om i landet till detta ändamål. Förbundsorganisationen håller även egna aktiviteter på nationell nivå med samverkansparter för att nå ut till flera med vår nationella bössa.

Såhär kan du bidra:

 


Bartosz Stroinski, Förbundsordförande (+46) 76 782 10 67 bartosz@viunga.se