2023-10-13

Valberedningen föreslår ny styrelse med Evelina Strömberg som ny ordförande 

Valberedningen inom Förbundet Vi Unga har beslutat att föreslå Evelina Strömberg som den kommande ordföranden för organisationen. Evelina Strömberg, en hängiven medlem med en lång historia av engagemang inom förbundet, föreslås nu ta över ledarskapet från den nuvarande ordföranden, Bartosz Stroinski.

– Det är hedrande att bli föreslagen. Vi Unga har varit grunden för mitt och så mångas engagemang. Det ska bli kul att vara en del av den resan och ge fler möjlighet att uppleva Vi Unga.

Evelina Strömberg har varit engagerad på olika sätt i Vi Ungas verksamhet genom åren och i sin motivering till förslaget skriver valberedningen att Evelina har en övertygelse om föreningslivets betydelse för levande landsbygder. Evelina förstår också föreningslivets värde för personlig utveckling för unga oavsett plats och och hoppas att inspirera och motivera fler unga ledare framöver.

Bartosz Stroinski, den nuvarande ordföranden, har tillsammans med styrelsen lett ett utvecklingsarbete under mandatperioden 2022-2023 som den tillträdande ordföranden får ta vid.

– Under de senaste två åren har förbundet inlett en omstart ur pandemin samtidigt som vi gått igenom ett stort utvecklingsarbete. Vi har vågat se bortom dagens organisation och avgjort stora vägval tillsammans med våra föreningar och medlemmar i hela landet. Det är med stolthet vi lämnar våra förslag på bland annat nya stadgar till den kommande förbundsstämman inför att ett nytt kapitel i Vi Ungas historia nu påbörjas.

Den nya styrelsen föreslås bestå av vice förbundsordförande William Rantala och Rose Ibrahim samt Fahd Albashir, Simon Gartman, Murtaza Rezai och Maria Adlers som ledamöter.

Förslaget till ny styrelse kommer att läggas fram för medlemmarnas beslut vid det kommande årsmötet den 4 november.

För mer information eller för att ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Evelina Strömberg 072-3337138

Bartosz Stroinski 076-7821067

E-post: info@viunga.se