2023-02-11

Ungas perspektiv brister i utredning av A-traktorer

Förbundet Vi Unga har besvarat Transportstyrelsens utredning av A-traktorer (ofta kallade för EPA-traktorer). Trots att vi ser positivt på några av utredningens förslag finns det tydliga brister. Utredningen brister bland annat i att ta till ungas perspektiv och utgår från en urban norm.

Remissvaret finns tillgängligt att läsa på Regeringens hemsida.