2021-11-08

Kunskapslyftet 2021

Kunskapslyftet 2021

Denna höst håller vi flera korta utbildningar i olika aspekter av föreningskunskap som du är varmt välkommen att delta i! Utbildningarna är helt gratis och online.

Följande utbildningar kan du välja att delta i:

  • Föreningsekonomi 23/11

  • Medlemsrekrytering 25/11

  • Inspirationsträff för distriktsstyrelser 30/11

  • Årsmöten 9/12

  • Styrelsekunskap 15/12

Anmälan och information finns här