2021-11-30

Förbundsstämma 2021

Vi Unga har haft årets förbundsstämma! I år var vi cirka 40 personer som deltog och var med och bestämde vägen framåt för förbundet.

Nya beslut som togs under stämman:

  • En revidering av Vi Ungas stadgar ska göras.
  • En likabehandlingsplan antogs.
  • Det ungdomspolitiska programmet antogs.
  • En ny verksamhetsplan antogs.
  • Förbundsstyrelsen ska leda ett visions- och identitetsarbete till nästa förbundsstämma.