2023-04-24

Bartosz Stroinski avgår som förbundsordförande

Efter fyra år som förbundsordförande för Förbundet Vi Unga avgår Bartosz Stroinski vid förbundsstämman i november. Valberedningen påbörjar i samband med detta nomineringsprocessen för ny förbundsordförande och styrelse.
Hösten 2019 valdes Bartosz Stroinski, då 17 år gammal, till förbundsordförande för Förbundet Vi Unga på förbundsstämman i Undersvik.

Tiden känns helt rätt för både mig och organisationen att ta nästa steg i varsin riktning. Det har varit flera intensiva och utmanande år med allt ifrån en pandemi till organisatoriska utmaningar. Även om det ofta varit ett tufft och krävande uppdrag så har det varit minst lika roligt och utvecklande. Det är med stolthet jag ser tillbaka på de strategiska förflyttningar vi redan hunnit med under denna tid, kommenterar Bartosz Stroinski beskedet att inte ställa upp till omval vid höstens förbundsstämma.

I samband med detta påbörjas nomineringsprocessen till Vi Ungas förbundsstyrelse inför förbundsstämman 3-5 november. Nomineringar lämnas in till valberedningen på viunga.se/nominera

Om Förbundet Vi Unga
Vi Unga startades 1955 för att bli en starkare röst för barn och unga på landsbygden. Idag samlar förbundet tusentals unga i olika föreningar i hela Sverige.

Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med visionen att alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer.

För mer information kontakta:
Bartosz Stroinski, förbundsordförande
076 782 10 67
bartosz.stroinski@viunga.se

Anton Öhrlund, generalsekreterare
073 071 64 35
anton.ohrlund@viunga.se