Hem / För medlemmar / Hitta pengarna / Snabba Slanten

Snabba Slanten

Vad är Snabba Slanten?

Snabba Slanten är Vi Ungas enkla och snabba bidrag som alla föreningar i Vi Unga kan söka. Det är till för att främja engagemang och för att pengar inte ska behöva vara ett hinder för en bra idé. För att kunna genomföra en grym idé, liten som stor, krävs framför allt engagemang och vilja men ibland också pengar. Vår idé är att man snabbt och enkelt ska kunna söka pengar som ska användas till aktiviteter som är till för unga av unga. Inriktningen på bidraget är bred och beslutskedjan är väldigt kort, ofta får man besked inom en vecka. Maxbeloppet som går att söka är 3000 kronor per ansökan.

Fyra prioriterade områden

  • Medlemsökning (satsningar som gör att er förening når fler ungdomar)
  • Ny verksamhet (områden som ni inte har bedrivit verksamhet kring tidigare)
  • Marknadsföring (verksamhet där er förening syns och hörs mycket)
  • Folkbildning (verksamhet där ni lär er saker tillsammans och utvecklas tillsammans, gärna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan)

Vanliga frågor om Snabba Slanten

Vad får man söka för?

Snabba Slanten kan sökas för både mindre och större projekt. Det är bara era drömmar och idéer som sätter gränser för vad ni kan göra.

Exempel på beviljade aktiviteter:
Filmkvällar, överlevnadskurser, vintage festivaler, musikstudios, dansföreställningar, konserter, klassfester, zombie läger, fotbollsturneringar och fotoutställningar.

Vem kan söka Snabba Slanten?

Alla Vi Unga-föreningar som är bidragsberättigade kan söka bidraget. För att vara en bidragsberättigad förening behöver man uppfylla tre krav.

  • Föreningen måste ha skickat in årsmötesprotokoll
  • Minst fem registrerade medlemmar
  • 60% av medlemmarna måste vara under 25 år

Hur mycket pengar?

Varje förening kan söka upp till 3000 kr per ansökan och som max 6000 kr per år. Kom ihåg att det är lättare att få pengarna om man söker mindre belopp, så sök bara så mycket ni behöver.

När får man pengarna?

Beslutskedjan är väldigt kort. Ofta får man besked inom någon vecka.

Villkor

Snabba Slanten kan endast sökas av bidragsberättigade föreningar som tillhör Vi Unga.

Senast en månad efter projektets slutdatum ska en redovisning skickas in om vad pengarna använts till, så spara alla kvitton.

All verksamhet ska följa Förbundet Vi Ungas värderingar och stadgar och vi vill understryka att all verksamhet ska vara alkohol- och drogfri.

Återbetalningsskyldighet – Om pengarna inte använts till det som står i ansökan, eller om ni ej redovisar projektet kommer ni att behöva betala tillbaka hela beloppet.

Om ni inte använder alla pengar ni fått kommer överskottet att krävas tillbaka om det är större än 1 000 kr.

Sök bidrag med hjälp av vårt formulär

1Välj Bidrag
2Kontaktperson
3Föreningen
4Projektet