Hem / För medlemmar / Hitta pengarna / Övriga bidrag

Övriga bidrag

Det finns fler bidrag att söka!

Behöver er förening ytterligare lite extra pengar att röra er med? Blev ni inte beviljade Vi Ungas egna bidrag den här gången? I så fall uppmuntrar vi er till att istället ansöka om pengar från olika stiftelser och fonder.

Sök själv efter egna stiftelser

För att söka bland olika stiftelser kan ni besöka Länsstyrelsernas stiftelsesök. Det här är en databas där ni kan söka på vilka olika stiftelser som finns i just ert närområde. Klicka in på det län som ni befinner er inom så kommer ni att se en lista över alla stiftelser som finns just där. Sedan är det bara att söka!

Leta i listan och läs på om de olika stiftelserna som kan vara relevanta för er, det brukar oftast stå beskrivet tydligt hos varje stiftelse vad och vilka de brukar vara benägna att ge pengar till.

Ni kan också använda er av Allmänna Arvsfondens lista över “andra finansiärer”.

Behöver ni hjälp med att skriva er ansökan? Kontakta oss på info@viunga.se så hjälper vi er.

Fyra tips på olika bidrag som er förening kan söka

GV90 (Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond)

Fonden ger bidrag till ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare. Stiftelsen delar ut pengar till alla typer av ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor. GV90 är den enda fonden i Sverige som delar ut pengar till ledarutbildning för barn och unga i ideella föreningar.

Idéer för livet

Stiftelsens mål är att öka hälsan och tryggheten för barn och unga i samhället. Den vill stödja långsiktiga, effektiva och förebyggande sociala insatser. Om ni söker bidrag för ett projekt ska det främja jämställdhet och likabehandling oavsett religion, kön, hälsa, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

Åhlénstiftelsen

Stiftelsen ger bidrag till ändamål som gynnar barn och ungdomar, och deras familjer. Bidrag lämnas huvudsakligen åt begränsade punktinsatser. Pengar delas ofta ut till läger som anordnas för barn och ungdomar.

Bångs stiftelse (Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne)

Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamheter och detta är det huvudsakliga ändamålet. Bidrag kan t.ex. sökas till olika former av utbildning, läger, gruppaktiviteter och liknande projekt för unga människor.