Spela upp eller skicka till deltagarna inför mötet.