Välkommen som medlem

Föreningen Vi Ungas Vänner är en fristående riksorganisation som har till uppgift att vara ett stöd för Vi Ungas verksamhet, bland annat genom att samla in pengar till verksamheten och marknadsföra Vi Unga som organisation.

Under 2020 löste 255 personer medlemskap i Vi Ungas Vänner. I år satsar vi vidare för att bli 300 medlemmar. Här hittar du information om medlemskapet och hur du gör för att bli medlem.

Årets unga folkbildare 2020

Linus Odenring tilldelades 2020 års stipendium för hans outtröttliga engagemang att få unga att känna sig betydelsefulla. Han har sedan 2010 varit aktiv i lokalförening, distrikt och även på nationell nivå på Förbundet Vi Unga. Vi Ungas Vänners stipendium för unga folkbildare delades ut tisdagen den 20 oktober 2020 för nionde året i rad. Utdelningen […]

Årets unga folkbildare

64000 kronor till Snabba Slanten

Stort tack till alla medlemmar för att vi har möjliggjort att vi även i år kunde lämna över ett viktigt och uppskattat ekonomiskt bidrag till Förbundet Vi Ungas interna bidragssystem Snabba slanten. Enligt tradition gav vi en tusenlapp för varje år Vi Unga funnits. Under Vi Ungas förbundsstämma i Undersvik, söndagen den 27 oktober lämnade […]

Minnesord – Carl-Georg Pihl

Carl-Georg Pihl var en sann folkrörelsesupporter. Han har stöttat sin hustru Marianne Pihl i allt föreningsengagemang. Bildandet av Vi Unga klubb i Tyresö, arbetet inom Studieförbundet Vuxenskolan, Bygdegårdarna och Konstfrämjandet. Calle stod alltid vid Mariannes sida och gav support. Ofta såg vi honom bärandes material, stående vid informations- och bokbord. Ständig support. Support även vid […]

Susanne årets tvåhundrade medlem – snart är vi 300!

Susanne Öberg, regionchef för LRF Jämtland och Västernorrland, blev årets tvåhundrade medlem i Vi Ungas Vänner!           Susanne Öberg fick äran att bli medlem nummer 200 Vi Ungas vänner. Efter att ha vuxit upp med Vi Unga men framförallt samarbetat med Vi Unga inom sitt yrke känner hon att hon vill […]