Planerade utbildningar 2017

_MG_5063HD

Vi strävar alltid efter att våra lokalföreningar och medlemmar ska få möjlighet att fortbildas. Vi har 3 utbildningar som erbjuds i enlighet med Vi Ungas utbildningsstrategi och samt arbetar ständigt på att ta fram nya metoder och utbildningskoncept för att kunna möta förfrågningar och anpassa vår verksamhet efter behov.

Här är våra planerade utbildningar 2016

Styrelsekunskap steg 1

 • Tisdag 27Juni  Tjärhovsgatan 6 Stockholm (medborgarplatsen). 

 

Ageraguiden steg 1

En likabehandlingsutbildning för inkludering och jämställdhet.

Planeras under Höstterminen 

 

Arrangörskap steg 1

-Söndag 19 November, Kansliet Tjärhovsgatan 12, Medborgarplatsen. 

 

Ledarskap steg 1

-Söndag 8 okt, Botkyrka Vi Unga/Parkhemsgården, Tullinge. 

 

Om våra utbildningar.

 • Ageraguiden steg 1/steg 2
  Ageraguiden riktar sig till dig som är aktiva inom föreningslivet och som vill jobba med att synliggöra och förändra normer och maktstrukturerna i er verksamhet.
 • Styrelseutbildning steg 1/steg 2

Är du nyvald i en styrelse? Vill du lära dig mer om hur det är och hur en förening fungerar. Häng med på vår styrelseutbildning och träffa andra Vi Unga-iter.Du kommer lära dig mer om hur det är att sitta i en styrelse, vad det innebär, vad man måste göra och hur man gör det. Vi går också igenom de olika rollerna som finns. Vad har en ordförande, sekreterare eller kassör för olika ansvar? Steg  2 är en mer djupgående utbildning och ett bra sätt att komplettera den kunskapen man får under steg 1.

 •  Ledarskapsutbildning steg 1 /steg 2

Vill du utveckla ditt ledarskap? Då är den här utbildningen för dig!

Vi går igenom hur det är att leda en grupp eller aktivitet, vad du som ledare har för ansvar och vad du ska göra om det blir problem i gruppen. Steg  2 är en mer djupgående utbildning och ett bra sätt att komplettera den kunskapen man får under steg 1.

 • En ledares roll
 • Gruppdynamik, att leda en grupp
 • Krishantering, vad är det värsta som kan hända? Vad gör man då?
 • Arrangörsutbildning steg 1/steg 2/steg 3

Har du ett projekt som du vill genomföra? Arrangörsutbildningen ger dig grunderna i hur du sätter mål, planerar, genomför och utvärderar. Du jobbar utifrån ditt egna projekt vilket gör att du efter utbildningen har kommit en bra bit på vägen i ditt arbete! Steg 2/steg 3 är en mer djupgående utbildningar och ett bra sätt att komplettera den kunskapen man får under steg 1.

Innehåll

 • Målbildning och idéskapande
 • Planering, arbetsfördelning och delegering
 • Genomförande
 • Utvärdering och redovisning
 • Marknadsföring och information
 • Budget och ekonomi
 • Krishantering

 Frågor utbildning@viunga.org