Planerade utbildningar 2017/2018

_MG_5063HD

Vi strävar alltid efter att våra lokalföreningar och medlemmar ska få möjlighet att fortbildas. Vi har 4 utbildningar som erbjuds i enlighet med Vi Ungas utbildningsstrategi och samt arbetar ständigt på att ta fram nya metoder och utbildningskoncept för att kunna möta förfrågningar och anpassa vår verksamhet efter behov. Här nedan finner du alla planerade datum för utbildningar och information om dem. Ännu mer uppdaterad information finns på vår facebooksida (länk).

Alla utbildningar är gratis för våra medlemmar. Är man inte medlem i Vi unga kan man bli det på plats i Vi unga Sthlm för 20 kr.

Är din förening intresserad av en utbildning antingen hos oss på Tjärhovsgatan 6 (Medborgarplatsen) eller ute hos er förening? Hör av er till utbildning@viunga.org

 

Här är våra planerade utbildningar 2017/2018

Ledarskap steg 1
Söndag 22 oktober, 12:00-17:00, Tjärhovsgatan 6. Medborgarplatsen.

Vill du utveckla ditt ledarskap? Då är den här utbildningen för dig!

Vi går igenom hur det är att leda en grupp eller aktivitet, vad du som ledare har för ansvar och vad du ska göra om det blir problem i gruppen. Steg  2 är en mer djupgående utbildning och ett bra sätt att komplettera den kunskapen man får under steg 1.

En ledares roll

Gruppdynamik, att leda en grupp

Krishantering, vad är det värsta som kan hända? Vad gör man då?

Anmälan: https://goo.gl/forms/D0WLdjcebeaBtgDw1

Arrangörskap steg 1

Söndag 19 november, 12:00-17:00, Tjärhovsgatan 6, Medborgarplatsen.
Har du ett projekt som du vill genomföra? Arrangörsutbildningen ger dig grunderna i hur du sätter mål, planerar, genomför och utvärderar. Du jobbar utifrån ditt egna projekt vilket gör att du efter utbildningen har kommit en bra bit på vägen i ditt arbete! Steg 2/steg 3 är en mer djupgående utbildningar och ett bra sätt att komplettera den kunskapen man får under steg 1.

Innehåll

Målbildning och idéskapande

Planering, arbetsfördelning och delegering

Genomförande

Utvärdering och redovisning

Marknadsföring och information

Budget och ekonomi

Krishantering

Anmälan: https://goo.gl/forms/yzOBo9ZHdH7k4Geg1

Ageraguiden steg 1
Söndag 21 januari, 12:00-17:00, Tjärhovsgatan 6, Medborgarplatsen.

En likabehandlingsutbildning för inkludering och jämställdhet. Ageraguiden riktar sig till dig som är aktiva inom föreningslivet och som vill jobba med att synliggöra och förändra normer och maktstrukturerna i er verksamhet.


Anmälan: https://goo.gl/forms/xUgJDValIMMRDUZ93

Styrelsekunskap steg 1

Söndag 4 mars, 12:00-17:00, Tjärhovsgatan 6, Medborgarplatsen.

Är du nyvald i en styrelse? Vill du lära dig mer om hur det är och hur en förening fungerar. Häng med på vår styrelseutbildning och träffa andra Vi Unga-iter. Du kommer lära dig mer om hur det är att sitta i en styrelse, vad det innebär, vad man måste göra och hur man gör det. Vi går också igenom de olika rollerna som finns. Vad har en ordförande, sekreterare eller kassör för olika ansvar? Steg  2 är en mer djupgående utbildning och ett bra sätt att komplettera den kunskapen man får under steg 1.
Anmälan: https://goo.gl/forms/9YUT5zk6YhKA1XnC3

 Frågor: utbildning@viunga.org