Från dröm till verklighet

40b8a351-2020-4b05-993a-68bb9e4d1a7b (2)

Nytt för iår är att vi utbildar mötesplatser, fritidsgårdar och andra organisationer i det vi tycker är allra viktigast.

Att unga ska få möjlighet att förverkliga sina idéer.

Att ta makt över sin fritid och organisera sig.

Från dröm till verklighet är en interaktiv workshoputbildning 

Syfte: Att aktiva ungdomar (11-22 år) skall få nya verktyg och övergripande kunskap som ger de möjlighet att ta makt över sin fritid, lära sig mer om demokratiarbete och organisera sig.

Innehåll

 • Styrelsekunskap
 • Demokrati
 • Föreningskunskap
 • Projektarbete

 

Mål:

 • Att få reda på hur man kan starta en förening.
 • Att få kunskap om vad en styrelses roll är och hur man arbetar demokratiskt i en.
 • Få tips om hur man driver en förening.
 • Att lära sig mer om projektarbete, idégenerering och hur man kan skriva en projektansökan.
 • Få mer kunskap om hur man genom sin förening påverka.
 • Att känna att vi utvecklats och inspirerats.

Tid:

 • Utbildningen pågår under en heldag. 6 tim inkl lunch och raster.

Deltagare:

 • Max 15 pers

Vill du boka denna utbildning? 

Kontakta oss för boking eller vidare frågor.

Mail: utbildning@viunga.org

Tel: 08 670 03 21