Våra utbildningar

Unga leder unga

Under Vi Ungas utbildningstillfällen skapar vi förutsättningar för delaktighet och interaktivitet genom kreativa övningar både enskilt  och i grupp.                                                                                                     Utbildningarna innehåller kunskap varvat med övningar där ni som deltagare får tänka mycket själva. Genom att komma fram till egen insikt, att dela kunskap och sprida erfarenheter emellan er. Alla våra utbildningar arbetar vi med metoder som bygger på diskussioner, interaktivitet, delaktighet och demokrati. Vårt utbildningskoncept byggs utifrån folkbildningspedagogiken och görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Inom vi unga är det vi unga som själva leder och håller i våra utbildningar.  Läs mer om våra koncept, metoder, workshops, vi erbjuder självklart andra organisationer och plattformar våra utbildningar. Hör av er till: utbildning@viunga.org

_MG_5020HD

För våra lokalföreningar och medlemmar

Under året arrangerar distriktet 4 utbildningar, kostnadsfritt för sina medlemmar och sedan finns även möjligheten att vidareutveckla sig inom varje utbildning i olika steg. Ste1 Steg2 och Steg3. Steg 2 och 3 hålls under året av förbundet. Distriktet står för en kvot som åker, resterande får man privat eller genom sin förening bekosta själv. Distriktet finansierar även utbildning för utbildare för våra medlemmar! Så att vi har uppdaterade och utbildade utbildare för framtida utbildningar på distriktsnivå. Önskar er förening att distriktet kommer ut till er för att hålla en utbildning? Hör av er: utbildning@viunga.org

  _MG_5121HD

Om våra utbildningar

 • Ageraguiden steg 1/steg 2
  Ageraguiden riktar sig till dig som är aktiva inom föreningslivet och som vill jobba med att synliggöra och förändra normer och maktstrukturerna i er verksamhet.
 • Styrelseutbildning steg 1/steg 2

Är du nyvald i en styrelse? Vill du lära dig mer om hur det är och hur en förening fungerar. Häng med på vår styrelseutbildning och träffa andra Vi Unga-iter. Du kommer lära dig mer om hur det är att sitta i en styrelse, vad det innebär, vad man måste göra och hur man gör det. Vi går också igenom de olika rollerna som finns. Vad har en ordförande, sekreterare eller kassör för olika ansvar? Steg  2 är en mer djupgående utbildning och ett bra sätt att komplettera den kunskapen man får under steg 1.

 •  Ledarskapsutbildning steg 1 /steg 2

Vill du utveckla ditt ledarskap? Då är den här utbildningen för dig!

Vi går igenom hur det är att leda en grupp eller aktivitet, vad du som ledare har för ansvar och vad du ska göra om det blir problem i gruppen. Steg  2 är en mer djupgående utbildning och ett bra sätt att komplettera den kunskapen man får under steg 1.

 • En ledares roll
 • Gruppdynamik, att leda en grupp
 • Krishantering, vad är det värsta som kan hända? Vad gör man då?
 • Arrangörsutbildning steg 1/steg 2/steg 3

Har du ett projekt som du vill genomföra? Arrangörsutbildningen ger dig grunderna i hur du sätter mål, planerar, genomför och utvärderar. Du jobbar utifrån ditt egna projekt vilket gör att du efter utbildningen har kommit en bra bit på vägen i ditt arbete! Steg 2/steg 3 är en mer djupgående utbildningar och ett bra sätt att komplettera den kunskapen man får under steg 1.

Innehåll

 • Målbildning och idéskapande
 • Planering, arbetsfördelning och delegering
 • Genomförande
 • Utvärdering och redovisning
 • Marknadsföring och information
 • Budget och ekonomi
 • Krishantering

 Frågor: utbildning@viunga.org