Meetup:Unite

meetup

Meetup:Unite är Vi Unga Stockholms namn på de olika gemensamma evenenemang som vi sedan 2015 har genomfört med våra lokalföreningar. Med syfte att träffas, mötas och att enas, lära av varandra och dela erfarenheter Varje år planerar vi några gemensamma satsningar som vi genomför med hjälp av våra olika lokala föreningar i länet.

Om er förening eller er grupp har några förslag på roliga event, ett arrangemang eller ett projekt ni vill genomföra.

Hör av er till meetup@viunga.org

2015

WE ARE STHLM: Meetup:Unite

Asylprojekt: Meetup:Unite med IKC, Studieförbundet Vuxenskolan