Motioner och övriga förslag

 Var med och påverka vårt arbete 2018

Vi i styrelsen gillar verkligen när våra medlemmar kommer med förslag på förbättringar, kritik eller nytänk! Vi ser det som att ni är med och stärker distriktet om ni har inflytande om ni har idéer och nya tankar! Ju mer desto bättre!

Till årsmötet kan du som medlem i Vi Unga Stockholm lämna in motioner med förslag på vad du vill att Stockholmsdistriktet ska göra och kanske satsa MER  eller MINDRE på. Det kan vara saker du vill ska förbättras, läggas pengar på eller evenemang, läger, eller något annat som saknas. Vad som helst egentligen, som har med vårt arbete att göra under året!

Skriv en motion!


En motion bör handla om Vi Unga Stockholms satsningar, inriktningar, förslag på målsättningar eller lite vad som helst som handlar om det vi arbetar för under året.

Så här gör du:

  • Skriv en rubrik om vad förslaget handlar om
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  • Ange ditt förslag till lösningen på problemet, här kan du också komma med eventuella kostnadsförslag.
  • Avsluta med din och eventuella andra som vill vara med och styrka din motions underskrifter/namn och från vilken förening du kommer.

Lämna in på något av följande sätt:

Skicka in den via mail till:  motion@viunga.org eller via post till: Vi Unga Stockholms Län Box 261 64 Stockholm

Sista dag för inlämning är inte bestämt än, kommer inom kort. Beräknas vara i mars/april.