Guide till deklarationen

Fått brev från skatteverket?

Om du fått brev från skatteverket så är det för att din förening har ett organisationsnummer. Föreningar som har ett organisationsnummer kommer att få hem en deklarationsblankett varje år.

Som förening betalar en oftast inte skatt men det är ändå viktigt att ni fyller i och skickar in deklarationen i tid och på rätt sätt.

Skatteverket vill att du deklarerar en gång per år och i år är sista datumet 3 juli.

Att deklarera innebär att du ska berätta vad föreningen gjort under året med era pengar.

I brevet från skatteverket så följer det med blanketter med massor av rutor. Vi har gjort en guide som berättar hur och var du ska skriva saker.

Informationen nedanför är lånad av Sveroks deklarationsmall. Tack Sverok!

 

Såhär fyller ni i deklarationen

Det är inte helt enkelt att förstå deklarationen. Här kommer därför en steg för steg-guide till deklarationsblanketten.
Blanketten ni får hem heter Inkomstdeklaration 3 och gäller ideella föreningar. Ni ska fylla i första sidan, och sidan som heter Särskild uppgift – Ideella föreningar/registrerade trossamfund (INKSU3).

Viktigt: första sidan på deklarationen måste skrivas under för hand, därför behöver ni skriva ut blanketterna och skicka in dem till Skatteverket med post.
Bäst information får ni förstås alltid från Skatteverket själva.

Inkomstdeklaration 3: första sidan

Såhär ser första sidan i deklarationen ut. Klicka på bilden för att se den i större format.

De rutor som är inringade är de rutor ni ska fylla i. Ni behöver inte fylla i något annat på den här sidan.
Dek1.jpg
Längst upp till höger på sidan finns den här rutan:

Dek2.jpg

Organisationsnummer är föreningens eget organisationsnummer hos Skatteverket (alltså inte Vi ungas organisationsnummer, eller ert förenings-ID hos Vi unga).

Räkenskapsåret kommer att vara förifyllt, som ni ser här.

Namn (firma) adress betyder namnet på föreningen, och föreningens postadress (det kan vara hemma hos någon medlem).
Överst till vänster på sidan finns den här rutan:

Dek3.jpg

Här fyller ni helt enkelt i vilket datum det är när ni skriver på blanketten.
Längst ned på sidan finns den här rutan:

Dek4.jpg

Här ska föreningens firmatecknare skriva sin signatur i den stora rutan, sitt namn med textad stil i rutan under, och sitt telefonnummer. Föreningen kan ha två firmatecknare, och då räcker det bra med det ena.

INK3SU Särskild uppgift

Blanketten ni ska fylla i utöver förstasidan, heter INK3SU Särskild uppgift. Den har två sidor, och det är sidan som heter Ideella föreningar/registrerade trossamfund ni ska fylla i.

Dek5.jpg
Längst upp till höger på sidan finns den här rutan:

Dek6.jpg

Organisationsnummer är föreningens organisationsnummer hos Skatteverket.

Datum då blanketten fylls i är helt enkelt vilket datum det är när ni skriver på blanketten.
Under Föreningens/trossamfundets ändamål enligt stadgarna ska ni skriva en egen förklaring på raden som ser ut såhär:

Dek7.jpg

Här ska ni skriva ”vilken slags förening ni är”. Skriv också att föreningen är en del av Vi unga.

Genom att hänvisa till Vi unga, förstår Skatteverket ännu bättre vad er förening sysslar med.
Under ”Intäkter under beskattningsåret”, ska ni fylla i två fält:

Dek8.jpg

och

Dek9.jpg

I rutan till höger om 4.1 Medlemsavgifter, skriver ni hur mycket pengar ni fått in genom medlemsavgifter under föregående år. Summan kan vara 0 kr, om ni inte hade någon medlemsavgift.

I rutan till höger om 4.5 Skattefri rörelse (naturlig anknytning/hävd) skriver ni in alla andra intäkter föreningen haft. Det kan till exempel vara pengar ni fått in från event, kiosk eller försäljning av föreningsprylar. Summan kan vara 0 kr, om ni inte har haft sådana intäkter.

Under Kostnader under beskattningsåret, ska ni också fylla i två fält:

och

I rutan till höger om 4.8 Ändamålsenlig verksamhet/medlemsverksamhet skriver ni summan av de kostnader ni haft kring föreningens verksamhet. Det kan till exempel vara kostnader för event, tävlingspriser eller inköp av spel och andra föreningsprylar. Summan kan vara 0 kr, om ni inte haft några sådana kostnader.

I rutan till höger om 4.12 Skattefri rörelse skriver ni summan av de kostnader ni haft som inte rör den rena verksamheten. Det kan till exempel vara kostnader för kiosk, telefonsamtal eller bokföringskostnader. Om ni har dyra prylar som föreningen skriver av under flera år (det vill säga delar upp kostnaden på flera år i bokföringen), ska avskrivningarna tas med i den här rutans summa.


Adress till Skatteverket:

Skatteverket Stockholm

171 94 Solna

När ska ni deklarera?

Deklarationen för ideella föreningar beror på hur föreningens verksamhetsår ligger. Det vanligaste är att verksamhetsåret är 1 januari – 31 december.  Då ska deklarationen vara inskickad senast 3 juli år 2017.

Vi vill slippa deklarera!

Om du vill slippa deklarera i din förening så kan du ansöka om att få bli befriad från det. Det gör du här . Om du skickar in den så behöver inte din förening deklarera någonting på fem år men det innebär att ni som förening inte ska eller behöver betala någon skatt. Det är Skatteverkets blankett SKV 2501 ni ska ladda ned och skicka in.

Föreningen har bytt adress

Om föreningen byter kontaktadress, måste ni uppdatera det hos Skatteverket om ni är registrerade hos dem. Adressändring görs via en blankett som heter Adressändring, Ideella föreningar och stiftelser (SKV2020). Den blanketten finns här. Kom ihåg att bifoga protokoll som visar vem som är firmatecknare i föreningen.

Föreningen finns inte längre/har upphört

Om föreningen har lagts ned, ska den avregistreras hos Skatteverket om ni har funnits registrerade hos dem. Det gör ni via blanketten Anmälan, Avregistrering (SKV2021). Den blanketten finns här.

 

Mer hjälp? 

Vill du ha hjälp via telefon kan du ringa: 08-679 03 21

eller maila info@viunga.org