Stadgar

Vill du veta mer om Vi Ungas grundidé och vad vi arbetar efter?

Läs då Förbundets stadgar. Stadgar är de regler som finns för en förening.

Ladda ner Vi Ungas stadgar här. 

IMG_6676

Syntolkning: cirka 30 personer som deltar på Vi Ungas förbundsstämma 2015.

↑ Till toppen