Stadgar och Styrdokument

Vill du veta mer om Vi Ungas grundidé och vad vi arbetar efter?

Läs då Förbundets stadgar. Stadgar är de regler som finns för en förening.

Ladda ner Vi Ungas stadgar här. 

Styrdokument

När man är aktiv i en så stor organisation som Vi Unga är det viktigt att alla drar åt samma håll. För att göra det behöver man gemensamma riktlinjer att gå efter. Därför finns vissa dokument som kallas för styrdokument, alltså dokument som styr hur vi ska arbeta i olika situationer. Nedan finner du de styrdokument som finns i Förbundet Vi Unga.

Aktuella dokument för 2020

2020 Arbetsordning

Riktlinjer för krishantering inom Förbundet Vi Unga 2020

Ständigt aktuellt

Förbundet Vi Ungas miljöpolicy

Resepolicy

Arrangemangspolicy

Internt bidragssystem för Förbundet Vi Unga

Policy för hantering av förbundets egna kapital

Arvodering i Förbundet Vi Unga

http://viunga.se/20160310-foersaekringsinformation/

↑ Till toppen