Förbundet Vi Ungas personal

Joakim Stålåker

Joakim är generalsekreterare och leder arbetet på förbundskansliet. Han ansvarar för organisationens ekonomi, personalfrågor, utveckling och administrativa frågor.

joakim.stalaker@viunga.se
Telefon: 072-317 78 78

Malin Danielsson

Malin är verksamhetschef i Vi Unga Västra.

malin.danielsson@viunga.se
Telefon: 070-855 30 35

Therese Karlsson

Therese är verksamhetsutvecklare i Vi Unga Västra med fokus på Skaraborg.

therese.karlsson@viunga.se

Amanda Eklund

Amanda är verksamhetsutvecklare i Vi Unga Stockholm.

amanda.eklund@viunga.se

Ellen Sverdrup

Ellen är projektledare för projektet Engagemangsguider i Vi Unga Stockholm.

ellen.sverdrup@viunga.se

Caroline Ullman – Föräldraledig

Caroline är projektledare för projektet Organisera Mera i Vi Unga Uppsala (Östhammars Kommun).

caroline.ullman@viunga.se
Telefon: 072-310 13 71

Pia Selin 

Pia är vikarierande projektledare för projektet Organisera Mera i Vi Unga Uppsala (Östhammars Kommun).

pia.selin@viunga.se

↑ Till toppen