Förbundet Vi Ungas personal

Joakim Stålåker
Generalsekreterare
Joakim är generalsekreterare och leder arbetet på förbundskansliet. Han ansvarar för organisationens ekonomi, personalfrågor, utveckling och administrativa frågor. Telefon: 072-317 78 78 Mejl: joakim.stalaker@viunga.se
Mejl
Daniel Olsson
Förbundsadministratör
Telefon: 073 083 43 58 Mejl: daniel.olsson@viunga.se
Mejl
Therese Karlsson
Verksamhetsutvecklare - Vi Unga Västra
Telefon: 070 264 80 62
Mejl
Martina Staxäng
Verksamhetsutvecklare - Vi Unga Västra
Telefon: 076 031 37 45
Mejl
Amanda Eklund
Verksamhetsutvecklare - Vi Unga Stockholm
Mejl
Ellen Sverdrup
Projektledare - Projektet Engagemangsguider - Vi Unga Stockholm
MejlFacebookInstagram
Johan Hedberg
Projektledare - Unga kan och vill! - Vi Unga Gävleborg
Telefon: 070 730 82 39
Mejl
↑ Till toppen