Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs en gång per år av Vi Ungas högst beslutande organ: Förbundsstämman. Styrelsens ansvarar för att utforma förbundets riktning och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten. Du når hela förbundsstyrelsen genom att maila till styrelsen@viunga.se

 

Förbundsordförande Niklas BjörkegrenNiklas Björkegren

Organisationsutvecklingsansvarig
niklas.bjorkegren@viunga.se

076-821 59 28

 

 

 

Nils Lindsten

Vice förbundsordförande Nils Lindsten

Likabehandlingsansvarig
nils.lindsten@viunga.se

 

 

 

Jenny Gudmunsson
Ledamot Jenny Gudmundsson

Utbildningsansvarig
jenny.gudmundsson@viunga.se 

 

 

 

Ledamot Moa Ramstedt Ledamot Moa Ramstedt

Organisationsutvecklingsansvarig
moa.ramstedt@viunga.se 

 

 

 

Ledamot Isabelle Randberg Isabelle Randberg

isabelle.randberg@viunga.se 

 

 

 

 

Ledamot Ingela Geite20160812_212321

Utbildningsansvarig
ingela.geite@viunga.se

↑ Till toppen