Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs en gång per år av Vi Ungas högst beslutande organ: Förbundsstämman. Styrelsens ansvarar för att utforma förbundets riktning och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten.

Du når hela förbundsstyrelsen genom att maila till styrelsen@viunga.se

Förbundsordförande 

Niklas Björkegren
Ansvarig för strategiska och övergripande frågor
Kontaktperson i Stockholms distrikt
niklas.bjorkegren@viunga.se

076-821 59 28

 

 

Vice förbundsordförande

Nils Lindsten
Ansvarig för Vi Ungas likabehandlingsarbete
Kontaktperson i Gävleborgs distrikt
nils.lindsten@viunga.se

 

 

Vice förbundsordförande

Klara van Blaricum
Ansvarig för strategiska och ekonomiska frågor
Kontaktperson i Uppsala distrikt
klara.vanblaricum@viunga.se

 

 

Ledamot

Jenny Gudmundsson
Ansvarig för Vi Ungas folkbildningsarbete
Kontaktperson i Östergötlands distrikt
jenny.gudmundsson@viunga.se 

 

 

Ledamot

Moa Ramstedt
Ansvarig för för Vi Ungas folkbildningsarbete
Kontaktperson i Norrbottens distrikt
moa.ramstedt@viunga.se 

 

 

Ledamot

Ingela Geite
Ansvarig för Vi Ungas arbete med intern demokrati
Kontaktperson i Gotlands distrikt
ingela.geite@viunga.se

 

 

Ledamot

Mimmi Kungberg
Ansvarig för Vi Ungas arbete med arrangemang
Kontaktperson i Örebro – Västmanlands distrikt
mimmi.kungberg@viunga.se

 

 

Ledamot

Tora Joby
Ansvarig för nationella träffar
Kontaktperson i Västra distriktet
tora.joby@viunga.se

 

 

Ledamot och representant för Studieförbundet Vuxenskolan

Petra Pilawa
petra.pilawa@lrf.se

↑ Till toppen