Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs en gång per år av Vi Ungas högst beslutande organ: Förbundsstämman. Styrelsen ansvarar för att utforma förbundets riktning, strategier och åsikt på nationell nivå, så att distrikts- och föreningsstyrelser ska kunna fokusera på de frågor som ligger närmre den konkreta verksamheten.

Bartosz Stroinski
Förbundsordförande
Förbundets yttersta ledare ansvarig för förbundets samverkan samt politik och påverkan. Telefon: 076 782 10 67
MejlFacebookInstagram
Intisar Mahmood
1:e vice förbundsordförande
Ansvarig för förbundets strategiska utveckling.
Mejl
Joel Kamvik
2:e vice förbundsordförande
Ansvarig för förbundets föreningsstöd.
Mejl
Elsa Valeberg
Förbundsstyrelseledamot
Ansvarig för förbundets likabehandlingsarbete samt politik och påverkan.
Wisanu Sae-Wang
Förbundsstyrelseledamot
Ansvarig för förbundets nationella arrangemang.
Zakarie Mahamud
Förbundsstyrelseledamot
Ansvarig för förbundets strategiska kommunikation och kampanjer.
Alva Backman
Förbundsstyrelseledamot
Ansvarig för förbundets organisationsutveckling.
Saskia Thompson
Förbundsstyrelseledamot
Ansvarig för förbundets distriktsstöd.
Kjell Hansson
Förbundsstyrelseledamot (SV)
Kjell representerar Studieförbundet Vuxenskolan i vår styrelse.
↑ Till toppen