Valberedningen

Nominera!

Vi Ungas valberedning söker just nu efter personer som har ett brinnande engagemang för Förbundet Vi Unga och som vill leda och utveckla organisationen framåt. Den 4-6 november hålls årets förbundsstämma och i samband med det ska även en ny förbundsstyrelse väljas.

Vi Ungas förbundsstyrelse har i regel styrelsemöten under sex helger per år. Som ledamot leder du, tillsammans med de andra i styrelsen, organisationen mellan stämmorna. Du diskuterar viktiga frågor för Vi Unga, tar strategiska beslut kring organisationens utveckling och framtid och kan själv ta initiativ till förändring och utveckling. Uppdraget är roligt, lärorikt, utmanande och en erfarenhet för livet.

Med uppdraget är det också vanligt att du som ledamot även engagerar dig i det praktiska arbetet under året.

Vi söker dig som:

  • har ett brinnande engagemang för Förbundet Vi Ungas idéer
  • har förmågan att tänka långsiktigt och se konsekvenser av olika beslut
  • är beredd att lägga ner tid och prioritera uppdraget

Som ordförande eller vice ordförande söker vi dig som dessutom:

  • har förmågan att leda processer
  • har förmågan att identifiera och dra nytta av varje styrelseledamots potential
  • har förmågan att förmedla och förankra fattade beslut såväl internt som externt

Fullständig kompetensprofil finns här. 

Är du en av de vi söker? Eller vet du någon annan som är det? Då ska du nominera! Nominera här senast 31 juli.

Om valberedningen

En valberedning har till uppdrag att ta fram förslag på vilka som ska styra organisationen under året som kommer. Valberedningen valdes på den senaste förbundsstämman, och de presenterar sina förslag på nästa stämma. På stämman i slutet på hösten kommer de föreslå vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vem/vilka som ska vara förbundsordförande och vem som ska vara organisationens revisor.

Vill du komma i kontakt med valberedningen? Kanske har du ett förslag på vem/vilka de ska föreslå för val på höstens stämma? Eller vill du bara veta mer om hur deras arbete går till? Skriv till valberedning@viunga.se

Vi Ungas valberedning 2017

Den valberedningen som valdes av förbundsstämman 2016 består av (från vänster) Josephine Bladh, Sofie Skalstad och Jakob Sjöström.

 

 

 

 

 

Tre frågor och ett tips

För att valberedningen ska kunna ta fram ett så bra förslag möjligt på vilka som ska leda organisationen behöver de hjälp. Därför har de utformat en enkät där de samlar medlemmars åsikter. Den tar max tre minuter att göra och just din röst är betydelsefull. Oavsett om du är helt ny i Vi Unga eller har vart med i tio år.

Tre frågor och ett tips – Valberedningens enkät

Kompetensprofil

När valberedningen arbetar med att tillsätta en ny styrelse använder de en så kallad kompetensprofil. Kompetensprofilen tar upp vilka erfarenheter, personlighetsdrag och just kompetenser de anser att styrelsen för Vi Unga behöver ha.

Den gäller både de individer som ingår i styrelsen, samt styrelsen som grupp och helhet. Den kompetensprofil valberedningen använder har tagits fram av tidigare valberedningar tillsammans med förbundsstyrelse och aktiva inom distrikten.

Inför det här året har den reviderats något av nuvarande valberedning; framför allt med förklaringar och beskrivningar för att göra den ännu tydligare.

Valberedningen vill även att vårt arbete ska vara transparent och därför finns även hela kompetensbeskrivningen att ta del av. Synpunkter på kompetensprofilen kan även lämnas direkt till valberedning@viunga.se.

Valberedningens kompetensprofil kan du läsa här!

Nominera!

Vet du någon som skulle passa och du vill lyfta fram? Nominera den personen så att valberedningen också får koll på denna stjärna!

Nominerar gör du via formuläret som du finner här!

↑ Till toppen