Valberedningen

Om valberedningen

En valberedning har till uppdrag att ta fram förslag på vilka som ska styra organisationen under året som kommer. Valberedningen valdes på den senaste förbundsstämman, och de presenterar sina förslag på nästa stämma. På 2019 års förbundsstämma kommer de föreslå vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vem/vilka som ska vara förbundsordförande och vem som ska vara organisationens revisor.

Vill du komma i kontakt med valberedningen? Kanske har du ett förslag på vem/vilka de ska föreslå för val på höstens stämma? Eller vill du bara veta mer om hur deras arbete går till? Skriv till valberedning@viunga.se

Vi Ungas valberedning 2019

Den valberedningen som valdes av förbundsstämman 2018 består av (från vänster) Nils Lindsten, Javeed Javeedan och en ännu ej vald valberdningsledamot.

Nominera!

Vet du någon som skulle passa och du vill lyfta fram? Nominera den personen så att valberedningen också får koll på denna stjärna!

Du kan nu nominera någon som du tycker borde vara med i Förbundet Vi Ungas förbundsstyrelse.

Att tänka på innan du nominerar

Du kan nominera dig själv eller någon annan.
Den nominerade måste vara medlem i förbundet.
Den nominerade kan vara någon helt ny eller någon som redan idag sitter i styrelsen.
Försäkra dig om att den du nominerar är intresserad av uppdraget och kan tänka sig att ställa upp.
Du kan nominera till en eller flera av posterna angivna nedan.

Nomineringar kan göras till följande tre poster

FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Denna person har huvudansvar för styrelsens arbete och ska leda styrelsen. Den ska ha ett stort intresse och engagemang för förbundet.

Förbundsordföranden är förbundets representant och ansikte utåt. Det är också denna person som är sammankallande till styrelsens egna möten, dvs ordnar med kallelser och dagordningar.

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Den vice ordförande är den som hoppar in när förbundsordförande inte kan närvara. Det är viktigt att denna person är väl insatt i hur förbundet fungerar och hänger ihop.

Denna person har egna ansvarsområden inom förbundet som den har oavsett om förbundsordförande är på plats eller inte.

FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT
Som förbundsledamot blir man tilldelas olika uppdrag av styrelsen. Man kan även får vara representant för förbundet i olika sammanhang.

Nominera

Du behöver veta för- och efternamn, telefonnummer och e-post på den person du nominerar. Du ska även fylla i en motivering till varför personen skulle passa i styrelsen.

Vi behöver få din nominering senast den 1 september.

Nomineringen görs via detta formulär: https://forms.gle/otcoQpFonZ2ALN2q6

Nominera nu!

Tack för ditt engagemang!

↑ Till toppen