Valberedningen

Om valberedningen

En valberedning har till uppdrag att ta fram förslag på vilka som ska styra organisationen under året som kommer. Valberedningen valdes på den senaste förbundsstämman, och de presenterar sina förslag på nästa stämma. På 2018 års förbundsstämma kommer de föreslå vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vem/vilka som ska vara förbundsordförande och vem som ska vara organisationens revisor.

Vill du komma i kontakt med valberedningen? Kanske har du ett förslag på vem/vilka de ska föreslå för val på höstens stämma? Eller vill du bara veta mer om hur deras arbete går till? Skriv till valberedning@viunga.se

Vi Ungas valberedning 2018

Den valberedningen som valdes av förbundsstämman 2017 består av (från vänster) Fabian Klein, Isabelle Randberg och Lukas Hedqvist (bild saknas)

Nominera!

Vet du någon som skulle passa och du vill lyfta fram? Nominera den personen så att valberedningen också får koll på denna stjärna!

Nominerar gör du via formuläret som du finner här: LÄNK TILL NOMINERINGSFORMULÄR

↑ Till toppen