Anmälan till förbundsstämman 2017

Här anmäler ni er till 2017 års förbundsstämma, som äger rum på Åhs kursgård utanför Uddevalla den 27–29 oktober!

Anmäl er på denna länk: https://goo.gl/forms/twaaP1yXKZ7Z2V9m1

Alla medlemmar, föreningar och distrikt har rätt att skicka in förslag, även kallade motioner. Ett förslag ska innehålla:

• Bakgrund – vad är det som har hänt och vad är bakgrunden till förslaget
• Förslag – vad är det för förslag ni lägger fram och varför är ert förslag bra
• Beslut – vad är det ni vill att förbundsstämman ska besluta

Medlemmarnas förslag skickas in senast den 13 augusti till motion@viunga.se

På förbundsstämman är det ombuden som har makten! Ett ombud är en person som representerar sin förening och är på förbundsstämman för att rösta i frågor som rör hela Vi Unga. Varje förening i Vi Unga har rätt att skicka 2 stycken ombud till förbundsstämman. Distriktens ombud är uträknat efter distriktets medlemsantal.

Uppsala – 7 ombud
Östergötland – 4 ombud
Norrbotten – 4 ombud
Västra – 15 ombud
Örebro/Västmanland – 4 ombud
Gävleborg – 4 ombud
Kronköpinge – 9 ombud
Västernorrland – 4 ombud
Gotland – 4 ombud
Stockholm – 8 ombud
Skåne – 4 ombud

Kostnad för ombuden är 700 kr, då ingår resa, boende, mat och alla aktiviteter som händer under stämman. Distrikt som inte får landstingsbidrag åker gratis. Prata gärna med era föreningar och bjud in dem också!

Sista anmälan är den 25 september.

↑ Till toppen