Förbundsstämma

Förbundsstämman är det mötet där medlemmar är med och påverkar vad som ska hända i organisationen det kommande året, eller är med för att få reda på vad som är på gång i organisationen. Förbundet Vi Unga har förbundsstämman vartannat år. Nästa stämma kommer att ske 25 – 28 oktober 2019 i Hälsingland. Anmälan kommer att finnas i tid till stämman.

Protokoll och annat från tidigare stämmor finner ni under fliken Tidigare stämmor.

↑ Till toppen