Förbundsstämma

Sammanfattning av förbundsstämman 2016

För snart tre veckor sedan samlades cirka 70 personer från Vi Unga i Uppsala för att vara med och bestämma över Vi Ungas framtid. Cirka 40 personer var ombud. Under förbundsstämman testades några nya metoder för att göra det enklare att förstå vad som beslutas. Metoder som projektet Bestämma Trots Ålder tagit fram. Metoderna går ut på att i smågrupper diskutera och förbereda de beslut som ska fattas.

Under själva stämman fattades många beslut. För er som inte kunde vara på plats eller som har glömt bort kommer här en sammanfattning. Det är inte alla beslut och inte heller exakta beslutsformuleringar, utan lite övergripande och det som kommer beröra hela eller stora delar av organisationen på ett eller annat sätt. Vill du veta exakt vad som beslutades så kommer stämmoprotokollet läggas upp på hemsidan när det är justerat och underskrivet. Alla dokument kommer då också att uppdateras och läggas upp på hemsidan.

Några saker som förbundstämman 2016 beslutade om:

  • Att Vi Unga har tagit ställning mot organisationer med extrema åsikter som går emot vår vision
  • En uppdaterad, förenklad Policy för distrikten
  • Att en en grupp med intresse för Vi Ungas hemsida ska skapas

Ur Vi Ungas nuvarande strategi (från 2016-2018) valdes en inriktning för 2017:

  • Att vi är bra på att möta olika typer av föreningsverksamhet

Vad gäller förbundsstyrelsens förslag på budget beslutades om ändring av arvoderingar. Förslaget från förbundsstyrelsen var att sänka arvoderingsgraden från 140 % till 100 %. Stämman beslutade att sänka den totala arvoderingsgraden från 140 % till 70 %. Posten för personal är också sänkt, jämfört med budget 2016. Det kommer innebära att vi behöver dra ned på saker som personal och de arvoderade inte kommer att hinna med.

Ett annat beslut som togs på förbundsstämman gäller Vi Ungas nationalrätt. Vi kan nu se fram emot att fira Vi Ungas Toasthelg med Toastafton 18 november, Toastdag 19 november och Annandag Toast den 20 november!

Det här är alltså inte alla beslut. Vill ni läsa om allt som beslutades får ni hålla utkik på hemsidan tills stämmoprotokollet läggs upp där. Förbundsstyrelsen kommer att ha sitt första möte i början av december och då diskutera hur vi ska uppnå de olika uppdragen. Har ni frågor är det bara att kontakta oss!

Förbundsordföranden
Jenny Eriksson och Niklas Björkegren

dsc_6178dsc_6272 dsc_6203polaroooooid dsc_6204
dsc_6223

↑ Till toppen