Sök pengar

Bidrag inom Vi unga

Inom Vi Unga arbetar vi med unga människors drömmar och idéer. För att förverkliga en dröm krävs framför allt engagemang och vilja men ibland behövs det också pengar. Därför har Vi Unga två potter som föreningar kan söka pengar från: Snabba Slanten och Internationella fonden.

Föreningar och distrikt kan söka pengar från ”Snabba Slanten” för att till exempel genomföra en utbildning, prova ett nytt arrangemang eller marknadsföra sig. Det är ett snabbt och bra sätt att få upp till 10 000 kr inom ganska kort tid. Behöver du hjälp med att skriva ansökan hjälper vi gärna till!

Snabba slanten

Föreningar kan också söka pengar från ”Internationella fonden” som skapats till minne av Gunnar Andersson. Det föreningen vill göra ska ha en internationell prägel, det kan handla om studiebesök utomlands eller andra internationella utbyten. Om du är osäker på om er förening kan söka pengar från Internationella fonden kontakta oss så funderar vi på er idé tillsammans.

Internationella fonden

 Andra bidrag i Norrbotten

Andra vägar att söka pengar är lokala bidragsgivare i Norrbottens län. Flera kommuner har olika bidragspotter riktade till ung verksamhet som går att söka som förening. Nedan är en lista med några länkar till olika bidragsgivare i Norrbotten:

PeKA
Pengar till Kreativa Arrangemang. PeKA vänder sig till dig som är mellan 13-20 år och vill fixa ett projekt eller arrangemang.

D.I.O.R
D.I.O.R Luleå är ett ungdomsprojekt som syftar till att ungdomar i Luleå ska få ta plats i offentligheten. Om du är mellan 13-19 år och har idéer om utsmyckningar kontakta oss och få hjälp att förverkliga dina idéer!

– Snabba ryck (längst ner på sidan)
Bidraget Snabba Ryck ska genom särskilt snabb hantering skapa möjligheter för ungdomar i Norrbottens län att arrangera kulturevenemang med relativt kort planering.

Norrbottens läns landsting
Enskilda kulturarbetare, föreningar och organisationer kan söka kulturbidrag från landstinget. Bidrag ges till tidsbegränsade kulturprojekt, ungdomsledarutbildning, konstutställningar utanför länet samt till verksamhetsbidrag för länstäckande distriktsorganisationer.