Bilda förening

Att bilda en Vi Unga förening är enkelt! Se på filmen för att få en snabb översikt. Vill du sedan läsa mer om hur man blir en förening så har du allt förklarat i några enkla steg här nedan:

1. Samla dina vänner

Det första steget när ni ska bilda en egen Vi Unga-förening är att alla ni som vill vara med i föreningen samlas. För att få bidrag genom Förbundet Vi Unga måste er förening ha minst fem medlemmar som är mellan 6-25 år. Men ju fler ni är desto roligare blir det!

2. Kom på ert föreningsnamn och bestäm verksamheten

Vilket namn er förening ska ha får ni nu själva bestämma. Det viktiga är att alla är överens. Namnet kan till exempel spegla den verksamhet ni vill syssla med i föreningen eller kanske den plats ni kommer ifrån. Det är också bra om ni kommer överens om vilken verksamhet ni ska ha i föreningen till en början.

3. Ha ett nybildningsmöte

Det är på nybildningsmötet som ni bildar er förening. Det är då ni fattar beslut om alla idéer ni har. Vad föreningen ska heta, vilken verksamhet ni ska ha och vilka som ska sitta med i föreningsstyrelsen. Det är viktigt att ni skriver ner allt ni beslutar under mötet i ett nybildningsprotokoll. Det hittar ni här: PDF eller WORD.

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig!

4. Skaffa organisationsnummer och ett bankkonto åt föreningen

När ni väl har bildat er förening behöver ni skaffa ett organisationsnummer (blankett hittar ni här) och ett konto till föreningen. För att ni ska kunna öppna ett bankkonto åt er förening behöver ni ta med protokollet från ert nybildningsmöte, eftersom banken måste veta vilka som har det ekonomiska ansvaret i föreningen (firmatecknare). Ni ska även ha med era stadgar (som ni hittar här) De flesta banker kräver att den som tecknar bankkontot ska vara minst 18 år. Även om du är under 18 år kan du vara firmatecknare. Mer info om förmånlig banklösning för föreningar här.

5. Fyll i och skicka in nybildningsprotokollet

Nu är ni klara för att fylla i och skicka in er nybildningsprotokollet till Vi Unga. Skicka in kopian, originalet behåller ni själva. Nybildningsprotokollet ska skickas till ert Vi Unga distrikt – kontaktuppgifter hittar ni här. Därefter kontaktar vi er och skickar mer information. Ni har nu bildat en förening och det är bara att förverkliga alla idéer!