Utvecklingsinsatser i distrikten

Vi Ungas distrikt utvecklas ständigt! Det är många ideella som ger av sin tid och sitt engagemang för att hålla Vi Unga levande. Med tid och engagemang kommer vi långt men ibland behövs det också pengar. Därför har vi Utvecklingsinsatser i distrikten! Ur potten kan ni söka pengar för speciella satsningar, kanske vill ni ordna en utbildning eller få upp medlemsantalet för att få landstingsbidrag.

Vi Unga jobbar efter en 3-årsstrategi. Det är hela organisationens ansvar att se till att våra mål i strategin blir uppfyllda. Därför ser vi gärna att ni kopplar er ansökan till strategin.

Ni kan söka:
Distrikt i Vi Ungabta_ikon_utveckling_pink

För detta:

 • Projekt
 • Nationella arrangemang
 • Samarbeten mellan distrikt

Skicka in din ansökan senast:

 • 7 februari
 • 31 maj
 • 31 augusti
 • 30 november

Kontakt:

Har ni frågor om upplägget i ansökan eller vill bolla er idé så hör av er till niklas.bjorkegren@viunga.se eller på telefonnummer 076 821 59 28

Sök bidrag

Det här formuläret fyller ni i för att söka något av Vi Unga-bidragen: Lägerfonden, Utvecklingsinsatser i distrikten och Internationella fonden. nnSe till att fylla i alla uppgifter. Vi på Förbundet återkommer med svar så snabbt vi kan.
 • Välj ett av tre alternativ
 • Ange kontonummer, clearingnummer och bank
 • Beskriv vad ni vill göra
 • Beskriv varför ni vill genomföra idén. Vad kommer detta ge föreningen/distriktet/medlemmarna?
 • Hur många är med och arrangerar? Hur många kommer att delta?
 • När vill ni genomföra idén och vad behöver ni göra fram tills dess?
 • Lista era planerade intäkter och utgifter för idéen
 • Hur mycket pengar söker ni från Vi Unga
↑ Till toppen