Internationella fonden

Vad är internationella fonden?
Internationella fonden är ett bidrag som har instiftas till minne av Gunnar Andersson. Genom detta bidrag kan våra medlemmar, lokalföreningar och distrikt inom Förbundet Vi Unga söka pengar för att förverkliga sina idéer och drömmar som är utanför Sveriges gränser.

Det finns fyra prioriterade områden:

 • Internationella aktiviteter – t ex studieresor.
 • Erfarenhetsutbyte
 • Personlig utveckling
 • Folkbildning

Vad får man söka för?
Internationella fonden  kan sökas för både mindre och större projekt som har internationell koppling. Det är bara era drömmar och idéer som sätter gränserna för vad ni kan göra.

Exempel på beviljade aktiviteter:
Studiebesök, erfarenhetsutbyten, konferenser, utbildningar eller kostnad för läger i ett annat land.

Förbundet Vi Unga lägger regelbundet upp information om kurser, konferenser och läger som våra samarbetsorganisationer utanför Sverige erbjuder.

Vem kan söka det?
Alla Vi Unga-föreningar som är bidragsberättigade kan söka bidraget..

För att vara en bidragsberättigad förening behöver man uppfylla tre krav.

 • Föreningen måste ha skickat in årsmötesprotokoll
 • Minst fem registrerade medlemmar
 • 60% av medlemmarna måste vara under 25 år

Hur mycket?
Du kan söka upp till 20 000 kr. Kom ihåg att det är lättare att få mindre belopp, så sök bara så mycket som ni behöver.

Ansökningstider:
Ansökningarna handläggs regelbundet av verkställande utskottet som består av Vi Ungas förbundsordförande, vice förbundsordförande och generalsekreterande. Beslut tas inom 8 veckor, så tänk på att ha god framförhållning med er ansökan.

Villkor:

 • Internationella Fonden kan endast sökas av bidragsberättigade föreningar eller dess medlemmar.
 • Endast enskilda medlemmar som finns med i vårt medlemssystem eBas kan söka detta bidrag.
 • Senast en månad efter projektets slutdatum ska en redovisning skickas in om vad pengarna använts till, så spara alla kvitton.
 • Projektet måste ha en internationell koppling.
 • All verksamhet ska följa Förbundet Vi Ungas värderingar och stadgar och vi vill understryka att all verksamhet ska vara alkohol- och drogfri
 • Återbetalningsskyldighet – Om pengarna inte använts till det som står i ansökan, eller om ni ej redovisar projektet kommer ni att bli behöva betala tillbaka hela beloppet.
 • Om ni inte använder alla pengar ni fått kommer överskottet att krävas tillbaka om det är större än 1000kr.

 

Sök Bidrag!

Använd detta formulär för att söka våra bidrag.
1 Välj Bidrag
2 Kontaktperson
3 Föreningen
4 Projektet
↑ Till toppen