Internationella fonden

Inom Vi Unga förverkligar vi drömmar och idéer. Det gäller även drömmar och idéer som inte innefattar Sverige. För att förverkliga en dröm krävs framför allt engagemang och vilja men ibland också pengar. Därför har Vi Unga, till minne av Gunnar Andersson, skapat ”internationella fonden”.

Ni kan söka:
Distrikt, bidragsberättigade Vi Unga-föreningar och enskilda medlemmar

Detta krävs:
Det ni söker för måste passa in på alla tre följande kriterier:

 • Internationell verksamhet – t.ex. studieresor
 • Ungdomsverksamhet
 • Utvecklar dig som medlem i Förbundet Vi Unga, er som förening/distrikt eller Förbundet Vi Unga

Hur mycket?
Vi delar ut totalt 50 000 kronor per år. Med andra ord kan ni söka uppemot 50 000 kronor.

Ansökningstider:
Ansökningarna handläggs regelbundet av arbetsutskottet. Beslut tas inom 8 veckor, så tänk på att ha god framförhållning med er ansökan.

Sök bidrag

Det här formuläret fyller ni i för att söka något av Vi Unga-bidragen: Lägerfonden, Utvecklingsinsatser i distrikten och Internationella fonden. nnSe till att fylla i alla uppgifter. Vi på Förbundet återkommer med svar så snabbt vi kan.
 • Välj ett av tre alternativ
 • Ange kontonummer, clearingnummer och bank
 • Beskriv vad ni vill göra
 • Beskriv varför ni vill genomföra idén. Vad kommer detta ge föreningen/distriktet/medlemmarna?
 • Hur många är med och arrangerar? Hur många kommer att delta?
 • När vill ni genomföra idén och vad behöver ni göra fram tills dess?
 • Lista era planerade intäkter och utgifter för idéen
 • Hur mycket pengar söker ni från Vi Unga

Kontakt:
Niklas Björkegren, niklas.bjorkegren@viunga.se, 0768215928

Redovisning:

Alla som fått pengar från Internationella fonden måste redovisa hur det gått.

Redovisning görs HÄR.

Redovisar ni inte ert projekt kan ni bli återbetalningsskyldiga. Ni måste ha redovisat ert projekt innan ni kan söka nya pengar från Vi Unga.

↑ Till toppen