Föreningsbidrag

Föreningsstödet är det årliga bidrag som betalas ut till föreningar från Förbundet Vi Unga. De föreningar som beviljas föreningsstöd är de som har fler än fem medlemmar där 60 % är i åldern 6-25.

Alla föreningar som uppfyller de kraven, och som rapporterar in medlemmar och årsmötesprotokoll i vårt medlemsregister eBas innan sista december, ansöker automatiskt om Vi Ungas föreningsstöd. Dels betalas 1500 kronor ut som fast bidrag till alla godkända föreningar, och dels betalas ett rörligt bidrag ut för antal medlemmar, 10 kronor per medlem.

Föreningsstödet betalas ut innan sommaren året efter inrapporteringen gjorts i eBas. Glöm inte att rapportera i medlemsregistret varje år.

För frågor och föreningsstöd eller medlemsregistret, ring medlemssekreterare Philip på 070 855 30 68 eller maila dina frågor till info@viunga.se.

stamma_9175

Syntolkning: ungdomar håller upp röstkort vid Vi Unga-arrangemang

↑ Till toppen