Bidrag – Sök pengar

I Vi Unga arbetar vi med unga människors drömmar och idéer. För att förverkliga dem krävs framför allt engagemang och vilja, men ibland också pengar.

Förutom att betala ut ett nybildningsbidrag på 1000 kronor till alla nystartade Vi Unga-föreningar finns det ett par sätt som våra föreningar och distrikt kan söka bidrag. I menyn kan du läsa om fem olika Vi Unga-bidrag, vad som krävs för att få dem och hur du ansöker.

Föreningsbidraget 
Alla föreningar som rapporterar in medlemmar och årsmötesprotokoll i vårt medlemsregister eBas ansöker automatiskt om föreningsbidraget. Vi betalar ut 1500 kronor till varje förening och 10 kronor för varje medlem föreningen har.

Dream it Do it
Föreningar och distrikt kan söka pengar från Dream it Do it för att till exempel genomföra en utbildning, prova ett nytt arrangemang eller marknadsföra sig. Söks viadreamitdoit.se där du kan sprida projektet för fler bidragsgivare och supporters!

Internationella fonden
Föreningar och distrikt kan söka pengar från ”Internationella fonden” som skapats till minne av Gunnar Andersson. Det en vill göra ska ha en internationell prägel, det kan handla om studiebesök
utomlands eller andra internationella utbyten.

Lägerfonden
För att arbeta mer aktivt med grundidén om gemenskap inom Vi Unga har vi startat en lägerfond: där distrikt och bidragsberättigade föreningar kan söka pengar för att arrangera läger för våra medlemmar.

Utvecklingsinsatser i distrikten
Distrikt kan söka pengar från ”Utvecklingsinsatser i distrikten” för speciella satsningar, kanske för att ordna en utbildning eller få upp medlemsantalet för att få landstingsbidrag.

bta_ikon_pengar_pink

Syntolkning: tecknad på bild pengar

För mer info om hur du söker pengar till din verksamhet, maila: info@viunga.se 

↑ Till toppen