Banklösningen – FAQ

Att handskas med bankkonton och ekonomiska frågor är inte alltid helt lätt, särskilt inte när det gäller gemensamma föreningskonton. På denna sida har vi samlat alla de frågor som vi vanligtvis brukar få från de föreningar som vill starta ett konto genom banklösningen.

Observera att svaren på denna sida endast behandlar banklösningen, det erbjudande som Förbundet Vi Unga tillsammans med Swedbank erbjuder Vi Unga-föreningar. Nedanstående frågor och svar gäller alltså endast till 100 % för föreningar som tillhör Förbundet Vi Unga.

1. Är en firmatecknares bankdosa personlig?

Svar: Ja, varje firmatecknare har en egen bankdosa som bara de kan använda. Detta är anledningen till att ett personligt avtal och en vidimeringsblankett måste undertecknas varje gång en dosa ska kopplas till en firmatecknare. Om era firmatecknare valt att använda bankdosa kommer de att få både avtal och vidimeringsblankett skickade till sina adresser i brev från Swedbank. Dessa skrivs under och skickas tillbaka till Swedbank i de svarskuvert som följer med.

2. Hur fyller vi i vidimeringsblanketten från Swedbank?

Svar: Vidimering kallas det när man bekräftar en persons identitet. Vidimeringsblanketten finns alltså till för att säkerställa för Swedbank att firmatecknaren faktiskt är den hen utger sig för att vara.

Dels behöver två personer som inte är firmatecknaren själv skriva under vidimeringsblanketten. Det lättaste är att ta hjälp av sina kompisar, men det går också att be medlemmar ur sin familj att vidimera åt en.

Swedbank behöver också en kopia på en ID-handling för firmatecknaren (som körkort, nationellt ID-kort, pass m.m.). För frågor om vilka ID-handlingar som fungerar, hör av dig till info@viunga.se.

3. Hur många firmatecknare kan en förening ha?

Svar: Antalet firmatecknare är egentligen obegränsat, men vårt råd är att ha två firmatecknare. På så vis läggs inte allt ansvar för föreningens ekonomi på en enstaka person, men samtidigt blir det inte alltför krångligt att ta beslut om föreningens ekonomi – som det kan bli om besluten måste godkännas av många olika firmatecknare.

4. Vår förening har nyligen skaffat ett konto, men firmatecknaren kan inte logga in på bankkontot. Vad gör vi?

Svar: Om er firmatecknare valt att använda bankdosa är det första ni kan göra att kontrollera att firmatecknaren skrivit under och skickat tillbaka de avtal som skickades ut av Swedbank när ni öppnade kontot. Utan dessa avtal kan Swedbank inte öppna upp kontot.

Om det redan är gjort, skicka ett mail till info@viunga.se och beskriv problemet. Förväntad svarstid: två arbetsdagar.

Om firmatecknaren istället valt att använda mobilt bank-ID, men inte kan logga in, kan det bero på att firmatecknaren inte fyllt 18 än. Se fråga 6 för mer information om vad det innebär. Om firmatecknaren har fyllt 18 men ändå inte kan logga in, kontakta Förbundet Vi Unga på info@viunga.se. Förväntad svarstid: två arbetsdagar.

5. Vi behöver inte vårt bankkonto längre och vill avsluta det. Hur gör vi?

Svar: Skicka ett mail till info@viunga.se och berätta att ni vill avsluta ert bankkonto. Det allra bästa vore om ni kunde visa att ni tagit beslutet gemensamt, vilket ni gör genom att bestämma att kontot ska läggas ner på ett av era föreningsmöten. Bifoga en kopia av mötesprotokollet, så att Vi Ungas personal kan se att beslutet skett gemensamt.

6. Vår firmatecknare är under 18 och har angett mobilt bank-ID som inloggningsmetod, men kommer inte in på kontot. Vad är fel?

Svar: När det gäller mobilt bank-ID finns tyvärr regler vi inte styr över. Dessa regler innebär att personer som är under 18 själva inte kan ha ett eget mobilt bank-ID utan att ha fått det aktiverat av sin målsman.

Fram tills att en person fyllt 18 har de istället ett s.k. mobilt säkerhets-ID, som det inte går att använda för inloggning i internetbanken. För att få tillgång till mobilt bank-ID kan firmatecknarens målsman antingen beställa ett mobilt bank-ID till firmatecknaren, eller så besöker både firmatecknaren och hens målsman ett Swedbank-kontor tillsammans och ber om ett mobilt bank-ID till firmatecknaren.

7. Vår förening vill skaffa ett eget organisationsnummer genom Skatteverket. Kan vi ha kvar banklösningen?

Svar: Nej, det går inte. Banklösningen bygger på att Förbundet Vi Unga ”lånar ut” sitt organisationsnummer till våra föreningar, vilket innebär att föreningar med egna organisationsnummer behöver ha ett separat konto och avtal med Swedbank. Därför måste er förening avsluta ert konto som ni har genom Förbundet Vi Unga innan ni skaffar ett organisationsnummer. Se fråga 5 för hur ni lättast avslutar ert bankkonto.

8. Vår förening vill byta firmatecknare. Hur gör vi det?

Svar: länk till formulär

9. Vår förening består av medlemmar som alla är under 16. Kan vi ändå ha ett konto genom banklösningen?

Svar: Ja. Eftersom ingen av medlemmarna i föreningen kan vara firmatecknare behöver ni  fråga någon ni litar på (en förälder/äldre kompis/syskon m.m.) om de kan vara firmatecknare för er förening. Personen måste alltså inte vara medlem i föreningen, men om det finns en medlem som fyllt 16 rekommenderar vi att föreningen väljer hen till att vara firmatecknare.

10. Hur fungerar Swish i banklösningen?

Svar: Swish fungerar endast som metod för inbetalningar i banklösningen. Ert föreningskonto kopplas till ett Swish-nummer, som ni i föreningen kan spara och använda för att betala in exempelvis medlemsavgifter och annat till föreningen. Varje Swish-överföring kostar 1,50 kr att genomföra. Observera att Swish endast fungerar för inbetalningar till kontot och inte för utbetalningar.

11. Vår förening har bytt firmatecknare. Den tidigare firmatecknaren använde bankdosa för inloggning. Måste hen lämna tillbaka dosan till Swedbank?

Svar: Ja. Bankdosorna är personliga och om de inte längre används ska de återlämnas till Swedbank. Det går bra att lämna in dosan på ditt närmaste Swedbank-kontor, eller skicka den till följande adress:

Swedbank AB (publ)
Customer Service C71
SE-105 34 Stockholm

12. Vad kostar det att ha ett konto genom banklösningen?

Svar: Kostnaden för att ha ett konto genom banklösningen är 500 kr/år för varje förening. Detta innebär att varje förening får tillgång till följande tjänster:

  • Tillgång till ett bankkonto samt till internetbanken
  • Möjligheter för föreningens firmatecknare att se kontots saldo samt göra överföringar till externa konton
  • Tillgång till Swedbanks tjänst ”Mobilbanken Företag” för firmatecknarna under vissa förutsättningar
  • Tillgång till eget bankgironummer
  • Tillgång till 500 fria inbetalningar och utbetalningar via bankgiro per år. Pris därefter: 1,50 kr/transaktion
  • Tillgång till ett Swish-nummer för inbetalningar som kopplas till bankkontot. Kostnad per överföring: 1,50 kr
↑ Till toppen