Banklösningen

bta_ikon_pengar_pink

Varför skaffa ett bankkonto?

En ideell förening behöver ha en plan för hur föreningen ska hantera sin egen ekonomi. Vi Unga-föreningar är inget undantag och behöver därför hantera föreningens pengar och ekonomi på ett säkert och smidigt sätt.

Att hantera pengar gemensamt kräver att alla är överens om vad som gäller och vilka i föreningen som ansvarar för pengarna.

Ett bra sätt att se till att detta fungerar problemfritt är att skaffa ett bankkonto till er förening, samt att välja en eller flera firmatecknare (firmatecknare betyder tekniskt sätt en person som har rätt att skriva under avtal för föreningens räkning), vars uppgift är att ansvara för föreningens konto.

Genom att välja firmatecknare gemensamt från början har alla fått vara med och bestämma vem/vilka som ska ansvara för föreningens ekonomi.

Banklösningen: vad innebär den?

I samarbete med Swedbank erbjuder Förbundet Vi Unga våra föreningar att öppna ett bankkonto för att hantera föreningens ekonomi. Detta erbjudande kallar vi för banklösningen.
Med hjälp av Swedbank kan vi därmed erbjuda våra medlemmar som inte fyllt 18 än att öppna ett föreningskonto – något som inte går annars.

Att vi erbjuder Vi Unga-föreningar möjligheten att öppna ett konto bygger på att alla föreningar öppnar kontot på Förbundet Vi Ungas organisationsnummer, och sedan ges tillgång till kontot av Förbundet Vi Unga. Att ha ett organisationsnummer innebär att en förening då blir registrerad hos Skatteverket och behöver ansvara för sin egen beskattning. På Skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om vad det innebär att ha ett organisationsnummer som förening: https://bit.ly/2wStBmt

Detta innebär att Förbundet Vi Unga, vid misstanke om oegentligheter angående särskilda konton, har möjlighet att förfoga över detta konto och dess innehåll.Säkerheten och tryggheten är viktig i fråga om banklösningen. Detta medför ett antal krav som vi måste ställa på alla föreningar som ska öppna ett konto.

Som förening behöver ni ta hänsyn till följande villkor innan ni ansöker om banklösningen. Alla föreningar som vill öppna ett bankkonto behöver:

  • Känna till att banklösningen endast erbjuds Vi Unga-föreningar som inte har ett eget organisationsnummer genom Skatteverket. Föreningar som har ett eget organisationsnummer hänvisar vi istället att ta direktkontakt med Swedbank utan Förbundet Vi Unga som mellanhand (länk).
  • Ha minst 5 medlemmar och ett godkänt årsmötesprotokoll inrapporterat i eBas (länk).
  • Bestå av medlemmar där minst 60 % är i åldern 6–25 år.

Kontot och kostnader

Kostnaden för att ha ett konto genom banklösningen är 500 kr/år för varje förening. Detta innebär att varje förening får tillgång till följande tjänster:

  • Tillgång till ett bankkonto samt till internetbanken
  • Möjligheter för föreningens firmatecknare att se kontots saldo samt göra överföringar till externa konton
  • Tillgång till Swedbanks tjänst ”Mobilbanken Företag” för firmatecknarna under vissa förutsättningar
  • Tillgång till eget bankgironummer
  • Tillgång till 500 fria inbetalningar och utbetalningar via bankgiro per år. Pris därefter: 1,50 kr/transaktion
  • Tillgång till Swish-nummer som kopplas till kontot och möjliggör inbetalningar. Kostar 1,50 kr/överföring

Ladda ner Vi Ungas banklösning

↑ Till toppen