Om projektet

Projektet Bestämma Trots Ålder drevs under perioden december 2015-september 2017. Syftet var att göra årsmöten roligare och mer rättvisa för unga medlemmar.

Studieförbundet Vuxenskolan, Rädda Barnens Ungdomsförbund och Riksförbundet Unga Musikanter samarbetade med Vi Unga i projektet och var med i projektets styrgrupp. Projektet finansierades av Arvsfonden.

Allt material som tagits fram hittar ni på www.bestämmatrotsålder.se .

Bestämma trots ålder i grön text, gula taggar över och under.          Arvsfondens logga.

↑ Till toppen