Vi Unga la grunden för skogsägarordförande

- Skrevs 24 jan 2014 - Ändrades 24 jan 2014 | Kategorier: Nyhet

Karin Perers, Mellanskog, och Torgny Hardselius, Norra Skogsägarna.

Karin Perers, Mellanskog, och Torgny Hardselius, Norra Skogsägarna.

Ordförandena för två av landets fyra stora skogsägarföreningar fick sin första föreningsfostran i Vi Unga. För Karin Perers och Torgny Hardselius är det idag självklart att vara medlemmar i Vi Ungas Vänner.

Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog och Södra är landets fyra stora skogsägarföreningar. Att två av föreningarna har ordförande som har sin bakgrund i Vi Unga är knappast en slump.

– Det var i Vi Unga jag fick grundtankarna kring föreningsengagemang. Och jag lärde mig prata inför folk. Det var inget vi lärde oss i skolan, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra Skogsägarna sedan 2010.

Han blev medlem i Vi Unga-klubben i Långträsk i Norrbotten i 10-årsåldern och valdes så småningom till klubbens kassör. Teaterverksamheten i klubben och styrelseutbildningarna på distriktsnivå är det han främst minns från sin tid i Vi Unga.

Jämngammal med Torgny är Karin Perers, ordförande för Mellanskog sedan 2013. Karin var bara 5 år när Vi Unga-klubben i Åsgarn i Dalarna bildades och hon kom att engagera sig från början.

Volleyboll, bordtennis och internationella utbyten är aktiviteter hon minns från Vi Unga-åren. Och så naturligtvis det allt större förtroendet, från uppdraget som sekreterare i Åsgarns Vi Unga till att så småningom väljas till förbundsordförande 1979 – som den dittills yngsta och som den första kvinnan.

– Vi Unga lärde mig att förstå värdet av en gemensam organisation; att planera, genomföra och följa upp – och att se varje människa och hur den kan ha en betydelsefull roll. Mycket handlar om ledarskap och organisationskunskap, konstaterar Karin.

När de båda skogsägarföreningsordförandena får chansen att posera med varsin Vi Ungas Vänner-knapp skiner de upp. Karin är mångårig medlem och var Vi Ungas Vänners ordförande 2004-2010.

Torgny tvekar inte att bli en av Vi Ungas Vänners nya medlemmar 2014:

– För mig var ju Vi Unga starten på min förtroendemannakarriär. Och det är jag inte ensam om, konstaterar han.

Artikeln publicerades på Vi Ungas vänners hemsida


↑ Till toppen