2. Hur fyller vi i vidimeringsblanketten från Swedbank?

- Skrevs 10 mar 2019 - Ändrades 10 mar 2019

Svar: Vidimering kallas det när man bekräftar en persons identitet. Vidimeringsblanketten finns alltså till för att säkerställa för Swedbank att firmatecknaren faktiskt är den hen utger sig för att vara.

Dels behöver två personer som inte är firmatecknaren själv skriva under vidimeringsblanketten. Det lättaste är att ta hjälp av sina kompisar, men det går också att be medlemmar ur sin familj att vidimera åt en.

Swedbank behöver också en kopia på en ID-handling för firmatecknaren (som körkort, nationellt ID-kort, pass m.m.). För frågor om vilka ID-handlingar som fungerar, hör av dig till info@viunga.se.


↑ Till toppen