Sommarlov och tillbakablick

- Skrevs 17 jun 2013 - Ändrades 20 jun 2013 | Kategorier: Okategoriserade

Nu är det sommarlov och semester för många. Vi Unga kansliet tar också en liten sommarpaus och stänger 19 juni för att komma tillbaka den 12:e augusti. Snabba Slanten tar också ett uppehåll från och med den 27:e juni till den 12:e augusti. Behöver du komma i kontakt med någon går det alltid att maila förbundsordförande Jakob  på jakob.sjostrom@viunga.se.

Här kommer en hälsning och en tillbakablick på våren från vår förbundssekreterare Josephine Bladh.

Jag är stolt över Vi Ungas vår 2013! Vi är starka!

Mina kinder bär fräknar, mina hälar har hårdnat av mina träskor och mitt inre värms av stolthet. Stolthet över Förbundet Vi Unga, stolthet över vår gemensamma insats och stolthet över organisationens hjältar – du och jag.

Vi har genom 3-årsstaretgin ställt in siktet på 2015 och har under denna vår lagt en stabil grund för att lyckas med de ambitiösa och viktiga mål vi har satt upp. I sommar genomförs återigen Vi Ungas Rixläger med ett syfte att vara ”En kreativ mötesplats som främjar landsbygdsutveckling samt ungas inspiration och utveckling”. Förbundsstyrelsen och förbundskansliet har en långsiktig och medveten plan för att öka vår externa finansiering utifrån de utmaningar vi står inför i och med minskade statliga bidrag från Ungdomsstyrelsen och landsting.

Vi håller just nu på att fylla ett stort hål som funnits i civilsamhället och i höst startar Alma-akademin, en spetsutbildning för unga ledare inom civil samhället. Vi har lanserat en helt nya hemsida, viunga.se, som är vårt ansikte utåt till befintliga, nya och potentiella medlemmar men också en knytpunkt för alla nyheter och händelser inom vårt förbund. Vi har för första gången genomfört en personalkonferens mellan anställda inom Vi Unga och ungdomsansvariga inom Studieförbundet Vuxenskolan. Efter flera års arbete har vi nu ett samarbetsavtal med Swedbank som gör det enklare och billigare för våra föreningar att ha bankavtal. Detta är bara ett axplock av det som hänt, det som varit utmanande och det som vi tillsammans har åstadkommit, varje dag.

Jag vill tacka för att just jag får förmånen att jobba för och tillsammans med Förbundet Vi Unga. Jag vill tacka förbundskansliet och Studieförbundet Vuxenskolan för allt engagemang, själ och tid ni lägger ner. Jag vill tacka alla er för att vi under denna vår har förverkligat barn och ungas idéer och drömmar oavsett bakgrund och förkunskaper.”

Ha en trevlig sommar allesammans och så gör vi oss redo för en lika storslagen höst!


↑ Till toppen