Sammanfattning av förbundsstämman 2015

- Skrevs 19 Nov 2015 - Ändrades 19 Nov 2015 | Kategorier: Okategoriserade

Nu är det snart tre veckor sedan Vi Ungas sextioförsta förbundsstämma gick av stapeln. Vi var ungefär 70 personer på plats från Vi Unga varav cirka 50 stycken ombud. Det var också cirka 50 personer från Vi Ungas vänner, som hade en träff för att fira att Vi Unga fyller 60 år. Tillsammans hade vi en stor 60-årsfest under lördagskvällen.

Under själva stämman fattades många beslut. För er som inte kunde vara på plats eller som har glömt bort kommer här en sammanfattning. Det är inte alla beslut och inte heller exakta beslutsformuleringar, utan lite övergripande och det som kommer beröra hela eller stora delar av organisationen på ett eller annat sätt. Vill du veta exakt vad som beslutades så kommer stämmoprotokollet läggas upp på hemsidan när det är färdigjusterat och underskrivet. Alla dokument kommer då också att uppdateras och läggas upp på hemsidan.

 

Några saker som förbundsstyrelsen kommer ha i uppdrag till 2016 är:

  • Ta fram ett åsiktsprogram och förtydliga vad Vi Unga tycker
  • Hjälpa distrikten att ta fram strategier
  • Jobba med extern finansiering och stötta distrikten i deras arbete med extern finansiering
  • Kolla upp vad för marknadsföringsmaterial som behövs i organisationen

 

Förbundsstämman antog en ny 3-årsstrategi för åren 2016-2018. Utifrån den antog stämman tre stycken verksamhetsinriktningar, dessa kommer förbundsstyrelsen att jobba med under året. Under vinterrtäffen (29-31 januari) kommer dessa tre diskuteras mer.

  • Vi har årsmöten som är lättförståeliga och lockar många medlemmar
  • Genom likabehandlingsarbete gör vi Vi Unga tillgänglig för flera
  • Vi är en påverkansorganisation i fråga om ungas organisering och dess finansiering

 

En utbildningsplan för åren 2016-2017 antogs, datum för utbildningarna under 2016 kommer att komma upp på hemsidan i slutet av detta år eller början av nästa.

 

Det interna bidragssystemet uppdaterades också. Från och med nästa år så kommer alla våra föreningar, som uppfyller kraven, få 1500 kronor i ett grundbidrag samt 10 kronor per medlem. Nybildningsbidraget på 1000 kronor kommer att gå direkt till de nystartade föreningarna, istället för till distrikten.

 

Detta var som sagt ett urval av beslut, är ni mer nyfikna får ni invänta stämmoprotokollet. Förbundsstyrelsen har sitt första möte i början av december, då diskuterar vi hur vi ska genomföra de olika uppdragen. Så har ni frågor är det bara att kontakta oss!

 

Hoppas på ett grymt Vi Unga-år!

Lovisa Persson och Stina Evbjer


↑ Till toppen